Gemeenten Cao

Header-Image

Flex mag niet langer leiden tot ongelijkheid tussen collega’s. Payrollers bij gemeenten gaan daarom voortaan tenminste hetzelfde verdienen als hun collega’s met een gangbaar dienstverband. De flextoeslag in de nieuwe cao is pure winst voor de grote groep tijdelijke medewerkers die bij onze gemeenten werken”, zegt Patrick Fey, voorzitter van CNV Overheid naar aanleiding van het principeakkoord dat vannacht rond kwam over de cao voor gemeenten.

In de cao is voor alle gemeente-ambtenaren een loonsverhoging van 3,25 procent in twintig maanden afgesproken en er zijn stevige afspraken gemaakt over loopbaanontwikkeling en opleiding.”Eén van de grote kwesties op de huidige arbeidsmarkt is de toenemende flex en de rechtsongelijkheid die dat schept tussen werknemers. De flextoeslag lost die ongelijkheid voor een deel op. Het zorgt er voor dat tijdelijke medewerkers op zijn minst hetzelfde loon krijgen als hun collega’s met een vast contract. De flextoeslag heft het loonkostenveschil tussen vast en flex op”, aldus Fey.

Loonsverhoging

In de nieuwe cao is voor alle gemeenteambtenaren ook een structurele loonsverhoging van 3,25 procent afgesproken voor de komende twintig maanden. Fey: “Na de vorige cao uit 2015 met 3,4 procent salarisverhoging, is het nu tijd om de koopkracht van de werkenden bij de gemeenten verder te verhogen. Die loonsverhoging is dan ook meer dan terecht. Maatschappelijk belangrijk werk verdient een goede beloning.”

Leerambassadeur

Een derde belangrijk winstpunt in de nieuwe cao voor de ruim 157 duizend gemeente-ambtenaren is de ‘leerambassadeur’. “Duurzame inzetbaarheid van werknemers is voor CNV Overheid een belangrijk punt. Je wilt je als ambtenaar kunnen ontwikkelen in je loopbaan. Een aantal gemeenten komt daarom met leerambassadeurs, medewerkers die hun collega’s helpen en stimuleren om zich te blijven ontwikkelen.”

Daarnaast krijgt iedere medewerker eens in de drie jaar recht op een gecertificeerd loopbaanadvies, ook in dat advies staat opleiding en ontwikkeling hoog op de agenda.

Het principeakkoord over de cao voor gemeenten is overeengekomen tussen CNV Overheid, FNV Overheid, CMHF en de VNG. De cao loopt van 1 mei 2017 tot en met 1 januari 2019. Het akkoord is definitief zodra de leden er mee hebben ingestemd.

 

 

Agenda

okt 05

Download de cao

Download sociale plannen

Diverse downloads

Contactpersoon

Juan Schot
Onderhandelaar CAO Gemeenten
j.schot@cnv.nl
06-20410430