Gemeenten Cao

Header-Image

De ledenraadpleging heeft ertoe geleid dat we het bereikte onderhandelingsresultaat met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tot een cao-akkoord hebben kunnen omzetten. Ruim 1500 leden hebben hun stem uitgebracht, waarvan 95% vóór het resultaat heeft gestemd. Hieronder kunnen jullie nogmaals lezen wat het akkoord, dat een looptijd heeft tot en met 31 december 2020, voor de medewerkers betekent.

Loon

Er komt in deze cao-periode een structurele loonsverhoging van in totaal 6,25%. Dit gebeurt in de volgende stappen:

  • 3,25% per 1 oktober 2019
  • 1% per 1 januari 2020
  • 1% per 1 juli 2020
  • 1% per oktober 2020
  • Ter compensatie van de late ingangsdatum in 2019, hebben we afgesproken dat iedereen dit jaar in oktober 750 euro (bruto) ineens krijgt. Omdat het gaat om uitkering van een vast bedrag dat niet afhankelijk is van de hoogte van het inkomen, betekent dit dat deze regeling procentueel voordeliger is voor mensen met lagere inkomens. Omgerekend betekent dit bijvoorbeeld voor mensen met een inkomen van 2500 euro (bruto) per maand, dat ze over de eerste negen maanden van 2019 3,3% erbij krijgen.

Lees meer

Agenda

Er zijn op dit moment geen evenementen gepland

Download de cao

Download sociale plannen

Diverse downloads

Contactpersoon

Juan Schot
Onderhandelaar CAO Gemeenten
j.schot@cnv.nl
06-20410430