Werken bij gemeenten

CNV Overheid heeft samen de andere sociale partners het initiatief genomen om een arbocatalogus samen te stellen. Het sectorfonds A&O Gemeenten heeft de arbocatalogus gemaakt.

Geweld

Steeds vaker worden medewerkers in de gemeentelijke sector geconfronteerd met agressie en geweld tegen medewerkers binnen de publieke sector. Een op de vijf medewerkers heeft in het werk een keer per jaar te maken met agressie en geweld van burgers. Met name ambulance- en brandweerpersoneel heeft hiermee te maken. Maar ook medewerkers bij de sociale dienst hebben vaak te maken met agressieve klanten.

Aan de slag

Na CAO-afspraken zijn partijen aan de slag gegaan met agressie en geweld. In de samengestelde catalogus staan preventie en wijze van optreden bij geweld centraal. Er is veel aandacht voor het voorkomen van agressie door preventie en voor het beperken van agressie door adequaat optreden bij incidenten. In de catalogus zijn minimum criteria opgenomen, waaraan de gemeenten aan dienen te voldoen.