Politieke ambtsdragers Cao

Burgemeesters en wethouders volgen de CAO Rijk. Kijk voor het laatste nieuws op de sectorpagina Rijk.

CNV Overheid kent al meer dan 50 jaar het Beroepsverband Burgemeesters. CNV Overheid praat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de positie van Burgemeesters.

Het Beroepsverband voor Wethouders bestaat sinds 2000. In dat jaar konden voor het eerst in de geschiedenis wethouders van buiten de gemeenteraad worden benoemd (dualisering van het gemeentebestuur). CNV Overheid heeft onder andere om die reden een eigen beroepsverband voor wethouders opgericht. CNV Overheid maakt met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) afspraken over de wijze waarop over het salaris, pensioen etc. van wethouders wordt onderhandeld. CNV Overheid staat klaar om ook voor wethouders de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden te voeren. 

Contactpersoon