Sociale Werkvoorziening Cao

Contactpersoon

Nico Foppen (foto) en John Bergman
Onderhandelaars CAO Sociale Werkvoorziening
n.foppen@cnv.nl
06-5351 4924

Leden stemmen in met onderhandelaars-akkoord cao Sociale Werkvoorziening

Maar liefst 95% van de CNV-leden heeft twee weken geleden voor het onderhandelingsakkoord cao-Sociale Werkvoorziening (cao-SW) gestemd. Ongeveer gelijktijdig heeft ook een dikke meerderheid van de FNV-leden met het akkoord ingestemd. Nu dat deze week ook de meerderheid van de VNG-leden ‘ja’ heeft gezegd, weten we het zeker: de nieuwe cao is rond.

We vatten het akkoord nog even samen.

Loon

In het onderhandelingsakkoord staat dat de loonsverhoging volgens de WML-LPO-systematiek blijft gehandhaafd. Dat vraagt om een korte uitleg. Bij de berekening van het loon in de sociale werkvoorziening zijn twee zaken van belang. De loon – prijsontwikkeling (LPO) en de stijging van het wettelijk minimumloon (WML). Het WML wordt twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli aangepast. Verdien jij het minimumloon? Dan krijg je in juli 2020 en januari 2021 de wettelijke verhoging van het WML. We weten inmiddels het percentage per 1 juli 2020. Dat is 1,6%.

Verdien je meer dan het wettelijk minimumloon? Dan krijg je in juli ook de loonsverhoging volgens de WML. Maar in januari 2021, gaat jouw loon, op grond van de LPO, structureel nog verder omhoog. Die verhoging wordt als volgt berekend: de stijging als gevolg van de prijsontwikkeling, minus de stijging van het WML die je in juli 2020 al hebt gehad. Ook dat percentage kennen we intussen. De LPO bedraagt 3,2%. De loonsverhoging per 1 januari 2021 wordt dus: 3,2% – 1,6% = 1,6% extra. (Let op! Dit percentage is nog onder voorbehoud omdat er in het najaar nog een correctie kan komen op de LPO).

Lees verder