Onderzoeksinstellingen Cao

De Werkgeversvereniging Onderzoeksinstellingen (WVOI), CNV Overheid en andere bonden hebben gezamenlijk de CAO afgesloten. In de WVOI zijn verenigd: de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI).

CNV-leden akkoord met cao Onderzoeksinstellingen 2017

Een grote meerderheid van de betreffende leden van CNV Overheid en Publieke Diensten heeft ingestemd met de nieuwe cao Onderzoeksinstellingen 2017. Het gaat om een eenjarige cao met een financiële ruimte van 2,4% die voor de arbeidsvoorwaarden wordt ingezet. 1,6% naar de structurele verhoging en 0,8% extra voor scholing en ontwikkeling.

De werkgever zal de reparatie van het vervallen van het 3de WW jaar en WGA volledig voor zijn rekening nemen. Lees hier de volledige tekst van het principeakkoord.

CNV-onderhandelaar Anselma Zwaagstra is blij met dit resultaat: ‘Het is evenwichtig en we hebben, na stevige onderhandelingen, een goed resultaat bereikt.’ De andere drie bonden, AC FBZ, FNV Overheid en VAWO zijn ook akkoord.

Contactpersoon

Aaldert Mellema (foto) en Renilde van Driel
Onderhandelaars CAO Onderzoeksinstellingen
a.mellema@cnv.nl
06-51244029