Overzicht Universiteiten

Lokaal Overleg
Het Lokaal Overleg, het georganiseerd overleg, bestaat uit vertegenwoordigers van de vier vakbonden, waaronder CNV Overheid en het College van Bestuur. Het LO overlegt over de onderwerpen waartoe de CAO Nederlandse Universiteiten de Colleges van Bestuur verplicht of toestaat regelingen voor de medewerkers op lokaal niveau te treffen. Het betreft met name de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie van de medewerkers. Interesse in een lidmaatschap in het Lokaal Overleg? Neem contact op via: denhaag@cnv.nl

Overzicht universiteiten met leden namens CNV Overheid in het LO:

Universiteit van Amsterdam

 • Monique Overgaag

Vrije Universiteit

 • Elise Dijkstra

TU Delft

 • Dirk Jan Ligtenbelt

TU Eindhoven

 • Marjo van der Valk
 • Huub Willems
 • Leontien van Eijk

Universiteit Twente

 • Rob Klapwijk
 • Frans Houweling

Rijksuniversiteit Groningen

 • Karin van Brummelen

Universiteit Leiden

 • Martien van der Hoorn

Erasmus Universiteit

 • Marjo Hessels

Universiteit Maastricht

 • Laurent Louwies

Radboud Universiteit

Universiteit Tilburg

 • Hervé Tijssen
 • Loet van Wijk

Universiteit van Utrecht

 • Ies Wiechers
 • Mies van Steenbergen

Wageningen University

 • Dirkjan Huigen

Open Universiteit

 • Rob Brouwer