Universiteiten Cao

Contactpersoon

Aaldert Mellema
Onderhandelaars CAO Universiteiten
a.mellema@cnv.nl
06-51244029

De CAO Universiteiten geldt voor alle medewerkers die in dienst zijn bij een universiteit. In de CAO heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.