Provincies Cao

Op 22 mei 2017 heeft CNV Overheid een onderhandelaarsakkoord gesloten over een nieuwe cao voor de provincies. Dit is het resultaat van een intensief ‘co-creatief’ proces waarbij de thema’s ‘werken aan werk’, ‘waarderen en belonen’ en ‘flexibiliteit en wendbare organisaties’ centraal stonden.

De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 t/m 31 december 2018 en richt zich met name op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Elke medewerker in dienst van de provincie krijgt beschikking over eens in de 5 jaar. Er zijn afspraken gemaakt over:

  • De stijging van de salarissen per 1 juli 2017 (2%) en 1 januari 2018 (1,3%),
  • Een eenmalige uitkering in september 500 euro bruto (peildatum 1 juli 2017),
  • Een persoonlijk ontwikkelbudget van 5.000 euro
  • En over de inzet van flexibele arbeidsrelaties.
  • De versobering van de WW wordt gerepareerd zonder dat werknemers hiervoor premie hoeven te betalen.

Update nieuwe cao provincies en enquête

Contactpersoon

Maurice Tramper
Onderhandelaar CAO Provincies
m.tramper@cnv.nl
06-51380754