Waterschappen Cao

Vakbonden CNV Overheid, FNV Overheid en CMFH bereikten op 2 april met de Waterschappen een onderhandelaarsakkoord over een nieuwe CAO.

CNV legde dit akkoord positief voor aan de leden, die tot 29 juni hun stem konden uitbrengen. Van de uitgebrachte stemmen was 88 procent voor het akkoord. De nieuwe CAO, met afspraken voor 2015 en 2016 treedt daarmee in werking.

Bekijk hier een kort filmpje over het CAO-akkoord

De CAO biedt medewerkers, jong en oud, meer werkzekerheid, nieuwe mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en een salarisverbetering. Bekijk de documenten onder downloads voor meer informatie.

De CAO Waterschappen geldt voor alle medewerkers die bij één van de waterschappen in Nederland werken. In de CAO voor heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.

Films waterschap Rivierenland

Bestuurder Anselma Zwaagstra van CNV Overheid maakte een werkbezoek aan waterschap Rivierenland in Tiel. Tijdens dit bezoek werden ook twee films gemaakt die op YouTube geplaatst zijn:

Contactpersoon

Arno van Voorden
Onderhandelaar CAO Waterschappen
a.vanvoorden@cnv.nl
06-51104396