Defensie Cao

Contactpersoon

Juan Schot
Onderhandelaar CAO Defensie
j.schot@cnv.nl
06-2041 0430

cao_defensie_voor_wieVoor wie

De CAO Defensie geldt voor het burgerpersoneel van Defensie. In de CAO heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.

looptijd_cao_defensieLooptijd

1 oktober 2018 - 31 december 2020

 

loon_cao_defensie

Loon

 

  • Een loonsverhoging van in totaal 6,3% en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,93% tot 8,33%. Hierdoor is er sprake van een volledige dertiende maand.
  • Twee keer een eenmalige uitkering van 300 euro in augustus 2019 en augustus 2020;
  • Verhoging van de TOD met 100%, een sterke verbetering van de vergoeding voor werk in weekeinden of op feestdagen, de vaar- en oefentoelage worden gelijkgetrokken en wordt met 20% verhoogd.
  • Een eerste stap op weg naar de invoering van een nieuw loongebouw per 1 juli 2020.
  • Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 een tijdelijke tabel voor alle militairen in de rangen tot en met majoor/LTZ-1, bedoeld om de toekomstige aansluiting bij de nieuwe pensioenregeling zichtbaar te maken.

cao_defensie_verderVerder

 

  • Vanaf 1 januari 2019 een nieuwe, rechtvaardiger pensioenregeling voor militairen
  • Een transparante tegemoetkoming voor militairen die als gevolg van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling voor militairen een verminderd pensioenperspectief krijgen.
  • Voor alle onderofficieren en officieren in FPS fase 2 krijgen bij voldoende functioneren de garantie op een vaste aanstelling.
  • Voor burgerpersoneel is onder andere een persoonlijk ontwikkelingsbudget, een verhoging van de toelage voor werken onder bezwarende omstandigheden en een welkom-terugregeling afgesproken.