DLO Cao

De CAO DLO (Dienst Landbouwkundig Onderzoek) geldt voor alle medewerkers van het DLO. In de CAO heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.

CNV Overheid en andere bonden en directie van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) hebben gezamenlijk de CAO DLO afgesloten.

 • Looptijd: 1 april 2011 tot 1 april 2013

Belangrijkste punten uit de CAO DLO

 • Structurele salarisverhoging van 1,5% op 1 juli 2011 en 1,5% op 1 juli 2012. In maart 2012 volgt er een nabetaling over de periode juli 2011-februari 2012.
 • Twee dagen keuzeverlof per 1 januari 2012 voor iedere medewerker (als geen gebruik gemaakt wordt van de seniorenregeling).
 • De instroom van de seniorenregeling stopt per 1 januari 2014.
 • Met het beëindigen van de seniorenregeling wordt per 1 januari 2012 het vrijkomende verlof op de volgende wijze ingezet voor keuzeverlof voor alle medewerkers:
  • geboortejaren t/m 1950: 4 dagen keuzeverlof
  • geboortejaren 1951 t/m 1955: 3 dagen keuzeverlof
  • geboortejaren 1956 en later: 2 dagen keuzeverlof. Dit geldt voor een fulltime dienstverband, bij een parttime dienstverband geldt dit naar evenredigheid.
  • De CAO-regelingen voor buitengewoon verlof en de leeftijdsgrenzen van 55 jaar bij overwerk, onregelmatige diensten enz. worden gehandhaafd.
  • Ook is het artikel betreffende vakantiedagen in lijn gebracht met de nieuwe (verplichte) wetgeving. De wettelijke vakantiedagen (20 dagen of 144 uur) moeten uiterlijk in juli van het jaar erop worden opgenomen. De bovenwettelijke dagen (boven 20 dagen of 144 uur) kennen een vervaltermijn van 5 jaar. Bij ziekte gaat vanaf nu de opbouw van vakantiedagen door.

Contactpersoon

Ben Hoogendam
Onderhandelaar CAO Dienst Landbouwkundig Onderzoek
b.hoogendam@cnv.nl
06-20541019