Hofhouding

De Hofhouding van de Koning heeft geen CAO, maar een reglement. Dit geldt voor alle medewerkers van de Hofhouding. De Hofhouding organiseert de werkprogramma's en behartigt de particuliere aangelegenheden van de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis.

In het reglement Hofhouding heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.

Contactpersoon

Willemien Pijnacker
Onderhandelaar CAO Hofhouding
w.pijnacker@cnv.nl
06-51244054