Kadaster Cao

Contactpersoon

Bart Schnoor
Onderhandelaar CAO Kadaster
b.schnoor@cnv.nl
06-51159166

Cao Kadaster verlengd tot eind 2020

De Kadaster-werkgever en de vakbonden hebben in gezamenlijkheid besloten om gezien de actuele situatie met betrekking tot het Covid-19-virus niet te starten met de cao-onderhandelingen en deze uit te stellen naar het najaar van 2020. Dit is in lijn met het CNV-beleid dat zegt dat cao-onderhandelingen nu on-hold gezet moeten worden. De huidige cao Kadaster loopt tot en met 30 juni 2020, en wordt met instemming van de betrokken partijen verlengd van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020.

In het najaar 2020 worden nadere afspraken gemaakt over een loonsverhoging per 1 januari 2021.

Het generatiepact, zoals dat is ingegaan op 1 januari 2020, zal worden gecontinueerd gedurende de looptijd van deze verlenging. Dit geldt ook voor de huidige afspraken rond het persoonlijk ontwikkelingsbudget en het IKB. Ook die afspraken blijven geldig gedurende de looptijd van de verlengde cao.