A+O fonds Rijk

CNV Overheid werkt samen met de andere bonden en de werkgever Rijk aan de toekomst van de rijkssector. Dit doet zij onder andere door gezamenlijke concrete projecten die gericht zijn op de toekomst van de rijkssector als een aantrekkelijke werkgever. Deze projecten worden gefinancierd uit het A+O Fonds Rijk. Hieronder staan de projecten verder omschreven.

Summerschool A+O fonds Rijk is volgeboekt

Wegens groot enthousiasme is de Summerschool Rijk nu al uitverkocht in alle vier de steden!
Heb je je aangemeld? Binnen twee weken maakt het team van Summerschool Rijk per e-mail bekend of je een kaart voor de Summerschool 2017 hebt weten te bemachtigen.
Dat is dus nog even spannend… Houd je mailbox in de gaten!

Summerschool 2015

In 2015 hebben zelfs drie Summerschools plaatsgevonden. In Apeldoorn (CODA), Rotterdam (de Van Nelle Fabriek) en in Eindhoven (Igluu) namen op respectievelijk 30 juni, 2 juli en 7 juli in totaal ruim 300 medewerkers binnen het Rijk deel aan deze drie zomerse dagen met verkorte workshops op het gebied van werk, loopbaan en persoonlijke ontwikkeling. Lees hier het verslag van 2015.

Op 3 en 8 juli 2014 hebben de vakbonden binnen de rijkssector twee Summerschools georganiseerd. Tijdens deze dagen kregen 200 rijksambtenaren een proeverij aangeboden van verschillende trainingen en workshops van het A+O fonds Rijk. Kijk hier voor een verslag van de Summerschool 2014.

Het Nieuwe Werken (HNW)

Het afgelopen jaar heeft Nelleke Aantjes een pilot gedaan binnen de rijksoverheid over Het Nieuwe Werken “HNW: de Gedragstoets en de dialoog”. Steeds meer rijksmedewerkers werken volgens Het Nieuwe Werken; in een nieuwe omgeving, thuis of op locatie, en met nieuwe apparaten. Wat betekent dit in de praktijk? Waar kan je tegenaan lopen? De Gedragstoets geeft je een beeld van je werkgedrag. Zo kun je zien wat Het Nieuwe Werken in de praktijk voor je betekent. Met een coach bespreek je de gedragsaspecten van Het Nieuwe Werken, zoals samenwerking, aansturing door je leidinggevende en de organisatie van je werk. Dit geeft je praktische handvatten om het gesprek met je leidinggevende aan te gaan. Tien medewerkers van drie pilotorganisaties zijn aan de slag met de Gedragstoets.
Na afloop word gekeken naar de ervaringen van zowel de organisaties als de deelnemers met de gedragstoets en de coaching-gesprekken en het effect hiervan op het gesprek tussen medewerker en leidinggevende. Op basis van deze evaluatie wordt het vervolg van het project bepaald.

Krachtkaart

Met de Krachtkaart heb je een instrument in handen om te ontdekken wat je persoonlijke doel is: tijdens de training “Ontdek je persoonlijke missie!” breng je met behulp van de Krachtkaart je drijfveren in beeld en krijg je zicht op de elementen die voor jou in je werk en privé van belang zijn. Nieuwsgierig? Kijk hier.

Werken aan je toekomst

Deze training heeft als doel rijksmedewerkers bewust te maken van het belang van duurzame inzetbaarheid, om zo de werkzekerheid te vergroten. In de training krijg je inzicht in je eigen mogelijkheden en gedrag. Deelnemers sluiten de workshop af met een concreet plan van aanpak, toegesneden op hun eigen unieke situatie. Nieuwsgierig? Kijk hier.

Job crafting: Sleutel aan je werk

De training ‘Jobcrafting: Sleutel aan je werk’ van het A+O fonds Rijk geeft je handvatten om te sleutelen aan je werk, zodat je je job met (nog) meer plezier en energie kunt doen. Nieuwsgierig? Kijk hier.

Functioneringsgesprek Rijk en Training ‘Het effectieve functioneringsgesprek’

Wil jij goed voorbereid zijn op je functioneringsgesprek, weten hoe je op een goede manier jouw ambities bespreekbaar kunt maken en wat je loopbaanmogelijkheden zijn? En wil je meer inzicht krijgen in jouw functie in het nieuwe functiegebouw van het Rijk? Geef je dan op voor de training ‘Het effectieve functioneringsgesprek’ van het A+O fonds Rijk en leer in korte tijd hoe jij straks goed het gesprek met je leidinggevende in kunt gaan. Door de unieke App ‘Functioneringsgesprek Rijk’ kunnen Rijksmedewerkers zich in korte tijd goed en makkelijk voorbereiden op het functioneringsgesprek. Nieuwsgierig? Kijk hier voor de training en kijk hier voor de app.

Onderzoek medezeggenschap in omgang met variatie

De afgelopen periode zijn OR-leden uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête van het A+O fonds Rijk. In deze enquête werd OR-leden gevraagd wat ze merken van de rol van de bestuurder, leidinggevenden en HRM-afdeling als het gaat om diversiteit in de organisatie. Daarnaast werd gevraagd wat de (gewenste) rol van de OR op dit thema is. Ten slotte hebben OR-leden aan kunnen geven of ze ondersteuning wensen van het A+O fonds Rijk als het gaat om het bevorderen van diversiteit. Hier vind je meer informatie over de uitkomsten en het vervolg.

Het A+O fonds Rijk voert ook zelf projecten uit en verleent subsidies waarmee projecten kunnen worden uitgevoerd.  Kennis en expertise die zo wordt opgedaan, stelt het fonds beschikbaar voor de sector. Werkt u voor de sector Rijk en heb je een idee voor een project, neem dan even contact op met het A+O fonds Rijk (070 – 3765759) of met Nelleke Aantjes (n.aantjes@cnv.nl). Meer informatie is te vinden op de website van het A+O fonds.

Meerjarenplan Rijkssector 2010-2014

Het Meerjarenplan Rijkssector 2010 – 2014 is opgesteld als kapstok voor de vormgeving van de belangenbehartiging door CNV Overheid binnen de Rijkssector in het komende jaar. Bestuurders Rijk Jorick de Bruin en Loek Schueler en beleidsmedewerker Nelleke Aantjes van CNV Overheid hebben een eerste aanzet gedaan om tot een Meerjarenplan in de rijkssector te komen. Tijdens overleg- en inspraakronden met kaderleden uit de rijkssector is het uiteindelijke Meerjarenplan tot stand gekomen. Zoals de vakbond zich ten doel stelt de belangen van al haar leden te behartigen, willen wij door middel van dit meerjarenplan dat doel uitwerken voor de Rijkssector in het bijzonder. In dit meerjarenplan verwoorden wij de door ons geïnventariseerde ambities en doelen van CNV Overheid binnen de Rijksoverheid voor het komende jaar.
Meerjarenplan Rijk CNV Publieke Zaak 2010 - 2014 (pdf)