Contact CNV bestuurders Rijk

Bart Schnoor (b.schnoor@cnv.nl) en Gabriëlla Buisman (g.buisman@cnv.nl)  zijn namens CNV Overheid de bestuurders voor de Rijksoverheid. Zij onderhandelen over de CAO en over het sociaal beleid voor het Rijk.

Het Sectorgroepsbestuur Rijk (SGB Rijk) bestaat uit actieve leden van CNV Overheid, werkzaam bij de verschillende departementen. In het SGB Rijk wordt onder andere de cao-inzet bepaald en worden actuele zaken besproken en beleid gemaakt. Het SGB Rijk heeft een eigen e-mailadres: rijk@cnv.nl.