Contact CNV bestuurders Rijk

Jorick de Bruin en Loek Schueler zijn namens CNV Overheid de bestuurders voor het Rijk. Zij onderhandelen over de CAO en over het sociaal beleid voor het Rijk. Ook houden zij zich ondermeer bezig met de kwaliteitsagenda Rijk.

Een aantal ministeries kent een eigen Landelijk GroepsBestuur (LGB). Dit is een kadergroep die in nauw contact staat met de bestuurder. Waar een LGB bestaat, is dat hieronder aangegeven. De twee bestuurders van CNV Overheid voor de sector Rijk hebben het takenpakket per ministerie/dienstonderdeel als volgt verdeeld:

Loek Schueler
Algemene Zaken (AZ)
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Financiën, voorzitter LGB: Henk Akkerman
Infrastructuur en Milieu: voorzitter LGB: Ad Kranenburg.
Hoge Colleges van Staat (o.a Raad van State)
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), voorzitter LGB: vacature
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). voorzitter LGB: Constand de Jonge
Secretaresse: a.besseling@cnv.nl
Twitter: Volg Loek Schueler via Twitter

Jorick de Bruin:
CBS, voorzitter LGB: Wim Leunis
Kamers van Koophandel
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW): voorzitter LGB: Ype Akkerman
Raad voor de Rechtspraak
Staatsbosbeheer , contactpersoon: Mient Raap
Veiligheid en Justitie, voorzitter LGB: Murphy Martens
Twitter: Volg Jorick de Bruin via Twitter

Willemien Pijnacker:
Economische Zaken, Landbouw en Natuur (EL&I)  voorzitter LGB: Paul Verhagen

Secretaresse: Astrid Besseling, a.besseling@cnv.nl

LinkedIn
Ook op netwerksite LinkedIn heeft CNV Overheid een discussiegroep voor de rijkssector. Meld je aan en discussieer mee: CNV Overheid rijkssector.