Contact CNV bestuurders Rijk

Jorick de Bruin is namens CNV Overheid de bestuurder voor het Rijk. Hij onderhandelt over de CAO en over het sociaal beleid voor het Rijk. Ook houdt hij zich ondermeer bezig met de kwaliteitsagenda Rijk.

Een aantal ministeries kent een eigen Landelijk GroepsBestuur (LGB). Dit is een kadergroep die in nauw contact staat met de bestuurder. Waar een LGB bestaat, is dat hieronder aangegeven. De twee bestuurders van CNV Overheid voor de sector Rijk hebben het takenpakket per ministerie/dienstonderdeel als volgt verdeeld:

Algemene Zaken (AZ)
Financiën, voorzitter LGB: Willemien Pijnacker
Infrastructuur en waterstaat (IenW): voorzitter LGB: Ad Kranenburg.
Hoge Colleges van Staat (o.a Raad van State)
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), voorzitter LGB: vacature
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). voorzitter LGB: Constand de Jonge

Secretaresse: a.besseling@cnv.nl

Jorick de Bruin:
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
CBS, voorzitter LGB: Wim Leunis
Kamers van Koophandel
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW): voorzitter LGB: Ype Akkerman
Raad voor de Rechtspraak

Veiligheid en Justitie, voorzitter LGB: Murphy Martens
Twitter: Volg Jorick de Bruin via Twitter

Bart Schnoor:
Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Staatsbosbeheer

Landbouw en Natuur (EL&I)  voorzitter LGB: Paul Verhagen

Secretaresse: Astrid Besseling, a.besseling@cnv.nl

LinkedIn
Ook op netwerksite LinkedIn heeft CNV Overheid een discussiegroep voor de rijkssector. Meld je aan en discussieer mee: CNV Overheid rijkssector.