Rijk Cao

Informatie voor jou als rijksambtenaar.

Download de cao

Download sociale plannen

Diverse downloads

Download hier je verlofkaart

Contactpersoon

Jorick de Bruin
Onderhandelaar CAO Rijk
j.debruin@cnv.nl
06-53649025