Van Werk naar Werk

Van Werk naar Werk

De bonden in de rijkssector hebben met werkgever Rijk een akkoord gesloten voor het sociaal beleid bij het Rijk: Van Werk naar Werk. Op deze en volgende pagina's geven we informatie wat dit voor jou als rijksambtenaar betekent.

Algemene informatie over het Van Werk Naar Werk beleid

Door politieke besluitvorming moet er veel worden bezuinigd bij de rijksoverheid. De vele reorganisaties die daardoor ontstaan, brengen de nodige spanning en onzekerheid met zich mee. Banen staan op de tocht, functies verdwijnen of veranderen en samenstellingen van teams worden gewijzigd. CNV Overheid heeft samen met de werkgever Rijk een sociaal beleid afgesproken over de wijze waarop al die veranderingen kunnen plaatsvinden.
Hieronder vind je de belangrijkste downloads over het onderwerp.

 

VWNW-beleid
Hoe werkt het in de praktijk?
Hoe kan ik hulp krijgen?