Rijksmusea Cao

Header-Image

De CAO Verzelfstandigde Rijksmusea geldt voor alle medewerkers van de rijksmusea in Nederland. De CAO 2011-2013 is verlengd van 1 april 2013 tot 1 april 2015.

De belangrijkste aanvullende afspraken:

  • De volgende loonafspraken zijn gemaakt: De salarissen worden met ingang van 1 april 2013 verhoogd met 1%. Per december 2013 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,25% naar 2,5%. Per 1 april 2014 volgt een salarisverhoging van 1%. Per december 2014 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 0,25% naar 2,75%.
  • Per 1 oktober 2013 wordt aan nieuwe werknemers geen zondagtoeslag meer uitgekeerd. Voor huidige medewerkers wordt de bestaande toeslag van zestig procent gegarandeerd voor de duur van hun dienstverband op basis van de gewerkte zondagen tussen 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013. De garantieregeling wordt geïndexeerd.
  • Er komt geen passage over nulurencontracten in de CAO. Uit onderzoek van de werkgever is gebleken dat deze contracten in de museumwereld  vaak op verzoek van de werknemers zelf worden gesloten. De bonden hebben geen klachten ontvangen uit de sector.
  • Arbeidsduurverkorting voor ouderen komt te vervallen met ingang van 1 juli 2014.
  • Bijzonder verlof voor deelname aan de kerkelijke bevestiging of Eerste Heilige Communie komt te vervallen.
  • De werkgevers onderzoeken het voorstel van de bonden om bijlage 6: procedure bij reorganisaties op te nemen in de CAO. Het stappenplan voor reorganisatie wordt opgenomen als bijlage in de CAO.
  • Partijen spreken af op 1 oktober 2013 het overleg over de voorgestelde tekstuele wijzigingen te hebben afgerond.
  • Looptijd: 1 april 2013 tot 1 april 2015

De CAO Verzelfstandigde Rijksmusea is speciaal voor werknemers die werkzaam zijn bij de Verzelfstandigde Rijksmusea. In de CAO heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.

 

Contactpersoon

Jacob Riepe
Onderhandelaar CAO Rijksmusea
j.riepe@cnv.nl
06-22970379