SVB Cao

Contactpersoon

Anselma Zwaagstra
Onderhandelaar CAO Hofhouding
a.zwaagstra@cnv.nl
06-2242 4916

cao_defensie_voor_wieVoor wie

De CAO SVB geldt voor alle medewerkers van de SVB. In de CAO heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.

looptijd_cao_defensieLooptijd

1 januari 2020 - 1 januari 2022

loon_cao_defensie

Loon

Structureel 3,25% per 1 maart 2020 + 3,25% per 1 januari 2021

cao_defensie_verderVerder

 

  • Vitaliteit en optimale inzetbaarheid bevorderen
  • Generatiepact voor medewerkers van 60 jaar en ouder
  • Individueel keuzebudget (IKB)
  • Opleidingsbudget blijft €3.000,-
  • Groen en vervoer wordt gestimuleerd

Rol Sociale Verzekeringbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, zoals de kinderbijslag, AOW-pensioen, nabestaandenuitkering Anw en persoonsgebonden budget PGB. De SVB heeft voor zichzelf vier ambities opgelegd: voortreffelijke uitvoering, excellente dienstverlening, resultaatgericht en betrokken werken en investeren in de toekomst. Het hoofdkantoor staat in Amstelveen. Verder heeft de SVB vestigingen door het hele land.