SVB Cao

Contactpersoon

Anselma Zwaagstra
Onderhandelaar CAO Hofhouding
a.zwaagstra@cnv.nl
06-2242 4916

Nieuw cao-akkoord SVB

Looptijd
Drie jaar (2017-2019)

Loon
Structureel 1,5% per 1 april 2018 + 1,5% per april 2019
Eenmalig € 1.350 per 1 september 2017.

Verder
* Generatiepact voor medewerkers van 60 jaar en ouder
* Uiterste inspanning om gedwongen ontslagen te voorkomen
* Verhogen opleidingsbudget tot € 3.000,-
* Meer mogelijkheden om thuis en tijd- en plaatsonafhankelijk te werken.

Rol Sociale Verzekeringbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, zoals de kinderbijslag, AOW-pensioen, nabestaandenuitkering Anw en persoonsgebonden budget PGB. De SVB heeft voor zichzelf vier ambities opgelegd: voortreffelijke uitvoering, excellente dienstverlening, resultaatgericht en betrokken werken en investeren in de toekomst. Het hoofdkantoor staat in Amstelveen. Verder heeft de SVB vestigingen door het hele land.

De CAO SVB geldt voor alle medewerkers van de SVB. In de CAO heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, werkomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken.