Faillissement

Heb jij op dit moment (of wellicht in de toekomst) te maken met een failliete werkgever? Dan komen er heel wat vragen en onzekerheden op je af.

We hebben op een rijtje gezet wat een faillissement voor je kan betekenen, waar je mee te maken kunt krijgen, wat wij voor je kunnen doen én wat je zelf kunt/moet doen.

Wat is surseance van betaling?
Als je werkgever in financiële moeilijkheden raakt, kan de directie surseance van betaling aanvragen. Dit is een periode waarin de werkgever uitstel van betaling krijgt. Tijdens deze ‘adempauze’ heeft de werkgever de kans om alsnog geld bij elkaar te krijgen. De rechter stelt tijdens deze periode een bewindvoerder aan die verantwoordelijk wordt voor de dagelijkse gang van zaken. Tijdens de surseance ontvang je gewoon salaris.

Wat is een faillissement?
Wanneer een werkgever niet meer in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen (of de periode van surseance is niet voldoende), dan kan hij of zijn schuldeisers een faillissement aanvragen. Er moeten minimaal 2 schuldeisers zijn. Een faillissement is een gerechtelijk beslag op een vermogen en beschermt zo de rechten van de schuldeisers. Als je nog loon tegoed hebt van de werkgever dan ben je ook schuldeiser. Een curator handelt de financiële zaken af.

Word ik ontslagen bij een faillissement?
Ja, als een verkoop (overname) of doorstart niet lukt, dan vraagt de curator ontslag aan voor alle werknemers. De curator fungeert dan in de rol van de werkgever. Daarvoor heeft hij geen ontslagvergunning nodig. Wel moet hij rekening houden met de wettelijke opzegtermijn. Die is in geval van een faillissement maximaal 6 weken. Tijdens de opzegtermijn kun je verplicht worden om te blijven werken. Ook na die 6 weken kan de curator je vragen door te werken met behoud van salaris. Je blijft in deze periode gewoon in dienst bij je werkgever (in feite de curator).

Wanneer krijg ik een uitkering van het UWV?
Je hebt recht op een uitkering van het UWV bij een faillissement en ook in de volgende situaties:
- De rechter heeft de werkgever tijdelijk uitstel gegeven van betaling.
- De rechter verklaart de werkgever failliet en wijst een curator aan.
- Het lukt de werkgever niet om uit de financiële problemen te komen, hij krijgt van de rechtbank een regeling om de schulden af te lossen.

Meld je direct bij het UWV als je werkgever geen geld meer heeft om je loon te betalen.

Waar heb ik nog recht op?
Het kan zijn dat je nog niet volledig salaris hebt ontvangen, terwijl je er wel voor hebt gewerkt. Dat kan ook gelden voor vergoedingen. Er is een aantal financiële zaken waar je nog recht op hebt:
- Je salaris tijdens de opzegtermijn. Overuren worden niet vergoed, behalve als je nog werkt in opdracht van de curator.
- Achterstallig loon; dat wordt door het UWV betaald, maar alleen over de laatste 13 weken voorafgaand aan de opzeggingsdag.
-  Reiskosten, reisuren vergoeding, kleding vergoeding.
- Niet opgenomen vakantiedagen; alleen uit het jaar voorafgaand aan de surseance/faillissement.
- Achterstallige pensioenpremies.

Meld je altijd aan bij het UWV, ook in het meest gunstige geval dat je loon altijd betaald is en je direct een nieuwe baan hebt. Het UWV is verantwoordelijk voor het betalen van achterstallige pensioenpremies aan het pensioenfonds. Het UWV betaalt pas na ontvangst van een melding van de werknemer.

Eindigt mijn arbeidsovereenkomst als mijn werkgever failliet gaat?
De curator moet je arbeidsovereenkomst opzeggen. Hiervoor heeft hij geen ontslagvergunning van het UWV voor nodig. Wel toestemming van de rechtbank.

Hoe verder?
Formeel gezien moet je tijdens de opzegtermijn beschikbaar blijven om in opdracht van de curator werk te doen. Maar het kan zijn dat je voor het verstrijken van de termijn ander werk hebt gevonden. Overleg hierover met de curator. Als hij ermee instemt dat je eerder bij een nieuwe werkgever begint, dan betaalt het UWV je salaris door tot de eerste dag van je nieuwe dienstverband.
Als je na het verstrijken van de opzegtermijn geen nieuwe baan hebt, kan je aanspraak maken op een reguliere werkloosheidsuitkering. Er is dan geen sprake van vrijwillige werkeloosheid.

Meer weten? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over faillissement.

Als je vragen hebt over je individuele situatie bij een faillissement, wil je zeker weten of alles via de regels verloopt of heb je een andere vraag?
Neem dan contact op met ons op.