Reorganisatie

Bij een reorganisatie doemen er vaak veel vragen en onzekerheden op.

Elke situatie is anders en voor iedereen verschillend. Wat kun je doen en wat kunnen wij als vakbond voor je betekenen? We hebben op een rijtje gezet wat een reorganisatie voor je kan betekenen, waar je mee te maken kunt krijgen, wat wij voor je kunnen doen én wat je zelf kunt/moet doen.

1. Wat is een reorganisatie
Een reorganisatie is een belangrijke wijziging in de organisatie. Dat kan een overname, fusie of verhuizing zijn, maar ook een nieuwe manier van werken om meer winst te behalen. Het kan ook zijn dat het slecht gaat met het bedrijf en dat een reorganisatie een noodzakelijke inkrimping is om kosten te besparen. Voor jou als werknemer kan een reorganisatie van alles betekenen. Je kunt worden overgeplaatst naar een andere vestiging, je kunt een andere functie krijgen, misschien wel bij een ander bedrijf of je kunt zelfs boventallig verklaard worden of ontslagen worden.

2. Neem contact op met jouw bond
In de meeste gevallen melden bedrijven het aan de vakbonden als ze gaan reorganiseren. Toch is het verstandig om ook zelf contact te zoeken met CNV zodra een reorganisatie bekend wordt gemaakt. De vakbond kan een sociaal plan afspreken en meekijken of een reorganisatie echt noodzakelijk is.

3. Wat gaan wij doen
Als we niet overtuigd zijn van het nut van de reorganisatie, dan gaan we er alles aan doen wat redelijkerwijs mogelijk is om deze tegen te houden. Moeten er banen verdwijnen omdat de organisatie verlies draait, of zijn er andere oplossingen dan ontslag? Komen we tot de conclusie dat een reorganisatie onvermijdelijk is, dan maken we ons er hard voor gedwongen ontslagen te vermijden.

4.  Als er toch ontslagen vallen
Als er ondanks alle inspanningen van de vakbonden toch ontslagen vallen, mag de directie niet willekeurig mensen aanwijzen. Daar bestaan regels voor. In principe geldt dat binnen een bepaalde leeftijdsgroep degenen die het laatst kwamen, als eerste voor ontslag in aanmerking komen (afspiegelingsbeginsel). De reden is dat de leeftijdsopbouw in een organisatie ongeveer gelijk moet zijn aan die van vóór de reorganisatie. Het UWV of de kantonrechter moeten uiteindelijk toestemming geven voor de ontslagaanvragen. Het is ook mogelijk om via een beëindigingsovereenkomst afscheid van elkaar te nemen. Als je aangewezen wordt voor ontslag, bespreek dan met CNV wat je het beste kunt doen. Wij kunnen voor je uitzoeken of de ontslagaanvraag terecht is.

5. Sociaal plan
CNV Overheid kan in overleg met de werkgever een sociaal plan opstellen. Hierin staan afspraken om de gevolgen van de reorganisatie voor jou en je collega’s tot een minimum te beperken. Inzet van CNV voor een sociaal plan is altijd dat er geen gedwongen ontslagen mogen vallen en dat boventallige werknemers van werk naar werk begeleid moeten worden. Dat houdt in dat de werkgever belooft er alles aan te doen om jou, als het intern niet lukt, bij een andere werkgever onder te brengen. Als in het ergste geval herplaatsing intern én extern niet mogelijk zijn, dan bekijken wij of een ontslagvergoeding mogelijk is.

6. Werkloosheid en WW
Als je bij een reorganisatie ontslagen wordt en niet direct een nieuwe baan hebt, dan kun je een uitkering aanvragen op basis van de Werkeloosheidswet (WW). De hoogte en duur van de WW-uitkering is afhankelijk van je arbeidsverleden. Jouw arbeidsverleden kun je terug vinden in mijn UWV via de website van het UWV.

Meer weten? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over reorganisatie.