• 06-11-2017

  AmbtenarenstatusCAOGemeenten

  Gezamenlijke omzetting ‘genormaliseerde’ cao Gemeenten

  Een eenvoudig te lezen, moderne tekst voor de komende cao Gemeenten. Daarvoor hebben de VNG en de vakbonden CNV Overheid, FNV Overheid en CMHF de eerste stappen gezet. Na inwerkingtreding van de Wet

 • 03-11-2017

  Overheid

  #YouToo? Wat kun je doen?

  #MeToo gaat als een razende viraal en maakt daarmee pijnlijk duidelijk dat heel veel mensen te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, seksuele intimidatie of erger. En masse deelt men haar, of

 • 01-11-2017

  OverheidRijk

  Nieuwe cao Rijk: structurele loonsverhoging van 1,4%

  In de ledenraadpleging voor de nieuwe CAO Rijksoverheid heeft een ruime meerderheid (79%)  voor het onderhandelaarsakkoord gestemd. Ook de leden van de overige bonden waren in meerderheid voor het

 • 24-10-2017

  OverheidUniversiteiten

  CNV Overheid steunt WOinactie!

  CNV Overheid steunt het initiatief van WOinactie. Het protest van het personeel van universiteiten spitst zich vooral toe op de onaanvaardbare werkdruk. In een petitie vraagt de actiegroep om 4000 ext

 • 20-10-2017

  OverheidPensioen

  Word jij pensioenambassadeur?

  Veel vakbondsleden willen meer inzicht in hun pensioensituatie, maar hebben moeite om er grip op te krijgen. Heb jij interesse in dit onderwerp en lijkt het je leuk om hen te helpen met vragen over hu

 • 19-10-2017

  Brandweer

  Resultaten belevingsonderzoek Brandweer

  Hoe ervaren de brandweermannen en –vrouwen in Nederland hun brandweerwerk? En hoe tevreden zijn zij hierover? Hier is de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan. Nu de resultaten bekend zijn is de f

 • 18-10-2017

  CNV ConnectiefOverheid

  Reactie CNV op regeerakkoord

  Op 10 oktober presenteerden VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie het nieuwe regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’. Met dit stuk geeft het CNV een eerste reactie op de plannen van de nieuwe regerin

 • 17-10-2017

  OverheidPensioen

  Word jij pensioenambassadeur?

  Veel vakbondsleden willen meer inzicht in hun pensioensituatie, maar hebben moeite om er grip op te krijgen. Heb jij interesse in dit onderwerp en lijkt het je leuk om hen als vakbondsconsulent te hel

 • 12-10-2017

  CAODefensie

  Onderhandelingsakkoord arbeidsvoorwaarden Defensie

  Na langdurige onderhandelingen is  overeenstemming bereikt over arbeidsvoorwaarden voor defensiepersoneel. Het akkoord loopt van 1 januari 2017 tot 1 oktober 2018. Voor burgerpersoneel springen twee

 • 12-10-2017

  CAOGemeentenOverheidVNG

  Cao gemeenten bekrachtigd, loonstrook stijgt in november

  VNG en de vakbonden hebben de Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 bekrachtigd. Hiermee is de cao definitief. De loonsverhoging van 1% gaat in vanaf 1 augustus 2017. Ambtenaren zien vanaf nov