• 16-07-2019

  Ambtenarenstatus

  Ontslag wegens reorganisatie

  In het artikel ‘Kan ik na invoering van de WNRA makkelijker worden ontslagen?’ werd al aangegeven dat na de invoering van de WNRA een preventieve ontslag toets geldt als de werkgever over wenst t

 • 12-07-2019

  Ambtenarenstatus

  De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

  Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Deze wet wijzigt het private arbeidsrecht vanaf 1 januari 2020. Het gewijzigde arbeidsrecht gaat

 • 10-07-2019

  CAOCNV ConnectiefGemeentenOverheidProvincies

  Jurist CNV Overheid driemaal redder in nood

  In mei 2014 kreeg mevrouw X van haar werkgever te horen dat haar baan als educatief medewerker bij een kinderboerderij zou stoppen. Het was ontslag door reorganisatie, met alle bijbehorende rechten en

 • 04-07-2019

  Universiteiten

  ‘Nieuwe’ cao universiteiten

  Bonden hebben afgelopen maanden met VSNU (Vereniging van Universiteiten) overlegd over het ‘WNRA-proof’ maken van de tekst van de cao Universiteiten. Deze cao-tekst is opgesteld in het kader van d

 • 03-07-2019

  Sociale werkvoorziening

  Tussen-cao voor sociale werkvoorziening

  Nadat we meer dan een half jaar hebben gepraat en onderhandeld over een nieuwe cao voor de sociale werkvoorziening die voor langere tijd zou moeten gaan gelden, is er op 28 juni een cao voor de duur v

 • 02-07-2019

  Defensie

  6,3% loonsverhoging en 13e maand bij Defensie

  Het ministerie van Defensie en de bonden zijn het vandaag eens geworden over een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden. Een nieuwe cao is in aantocht en heeft een looptijd van 1 oktober 2018 tot en met 31 d

 • 28-06-2019

  CNV ConnectiefGemeentenLoonakkoordOverheidVNG

  Cao-akkoord voor gemeenteambtenaren: 6,25 procent loon erbij

  Het is toch nog gelukt! CNV heeft samen met FNV en CMHF op vrijdag 28 juni een principeakkoord gesloten met de VNG voor de nieuwe cao Gemeenten. In twee jaar tijd stijgen de lonen met 6,25%. De salari

 • 25-06-2019

  Universiteiten

  Stop bezuinigingen maar investeer in hoger onderwijs

  Op 1 juli staat de herziening van de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek op de agenda van de Tweede Kamer. De regering speelt nu met de plannen om op bepaalde studies te bezuinigen en dat

 • 25-06-2019

  Provincies

  Ga op ontdekkingstocht als je bij de provincie werkt

  Ga deze zomer op ontdekkingstocht! Verken vreemde talen en treedt buiten gebaande paden. Leer meer over jouw kwaliteiten en hoe je je doel kunt bereiken. In de Summer School van de A&O Provincie A

 • 24-06-2019

  CNV ConnectiefGemeentenOverheid

  Dankzij bemoeienis van CNV: ontslag ambtenaar met succes aangevochten

  De heer X. is werkzaam als handhaver bij een gemeente. Vanwege een verschuiving van taken naar een externe organisatie wordt er druk op hem uitgeoefend om mee over te gaan naar die andere organisatie.