02-07-2019

6,3% loonsverhoging en 13e maand bij Defensie

Het ministerie van Defensie en de bonden zijn het vandaag eens geworden over een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden. Een nieuwe cao is in aantocht en heeft een looptijd van 1 oktober 2018 tot en met 31 december. Als de Defensiepersoneel akkoord gaat ligt er een mooi akkoord. Het resultaat zal door de bonden in ieder geval positief worden voorgelegd aan de werknemers.

Na de afwijzing van een eerder resultaat op 4 oktober 2018 zijn partijen opnieuw aan tafel gegaan. Nadat er meer geld beschikbaar kwam, konden partijen overeenstemming bereiken over een sterk verbeterd pakket aan arbeidsvoorwaarden. “CNV Overheid is heel blij met de nieuwe cao. Het geeft een blijk van vertrouwen aan het personeel en wij vinden het goed dat de overheid over de brug is gekomen’, aldus bestuurder Juan Schot van CNV Onderheid.

Het nieuwe pakket arbeidsvoorwaarden bestaat onder andere uit:

  • Een loonsverhoging van in totaal 6,3% en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,93% tot 8,33%. Hierdoor is er sprake van een volledige dertiende maand;
  • Twee keer een eenmalige uitkering van 300 euro in augustus 2019 en augustus 2020;
  • Verhoging van de TOD met 100%, een sterke verbetering van de vergoeding voor werk in weekeinden of op feestdagen, de vaar- en oefentoelage worden gelijkgetrokken en wordt met 20% verhoogd;
  • Een eerste stap op weg naar de invoering van een nieuw loongebouw per 1 juli 2020;
  • Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 een tijdelijke tabel voor alle militairen in de rangen tot en met majoor/LTZ-1, bedoeld om de toekomstige aansluiting bij de nieuwe pensioenregeling zichtbaar te maken;
  • Vanaf 1 januari 2019 een nieuwe, rechtvaardiger pensioenregeling voor militairen
  • Een transparante tegemoetkoming voor militairen die als gevolg van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling voor militairen een verminderd pensioenperspectief krijgen.
  • Voor alle onderofficieren en officieren in FPS fase 2 krijgen bij voldoende functioneren de garantie op een vaste aanstelling.
  • Voor burgerpersoneel is onder andere een persoonlijk ontwikkelingsbudget, een verhoging van de toelage voor werken onder bezwarende omstandigheden en een welkom-terugregeling afgesproken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juan Schot, tel. 06 20 41 04 30