22-02-2019

ABP vordert ten onrechte uitbetaald partnertoeslag terug

Bij CNV Connectief hebben zich de afgelopen dagen meerdere leden gemeld die van ABP een terugvordering hebben gekregen. Dit komt doordat de SVB ABP niet juist heeft geïnformeerd over het al dan niet ontvangen van de partnertoeslag AOW.

Omdat ABP in sommige gevallen een aanvulling betaalde als er geen recht was op de partnertoeslag AOW omdat de partner werkte, waren deze gegevens van belang voor het vaststellen van de hoogte van de aanvulling. Omdat de SVB onjuiste gegevens heeft verstrekt en ABP pas nu de juiste gegevens heeft ontvangen, moet een grote groep mensen een aanzienlijk bedrag aan het pensioenfonds terugbetalen. CNV Connectief is ontstemd over het feit dat door fouten in de aanlevering van gegevens pensioengerechtigden gedupeerd worden. Helaas staat ABP juridisch in zijn recht om de bedragen die ten onrechte zijn uitbetaald bij de deelnemers terug te vorderen. Het kan zijn dat op individuele basis twijfel bestaat over de juistheid van de hoogte van de vordering. Mocht dat aan de orde zijn, geef dat dan door via cnvinfo@cnv.nl. Dat neemt niet weg dat ABP moet zorgen voor een betere gegevensuitwisseling. CNV Connectief hoop dat dit soort fouten dan in de toekomst kunnen worden voorkomen.