01-03-2019

Akkoord cao Provincies: forse koopkrachtverbetering

Op donderdagavond 28 februari hebben de cao-partijen (IPO, CNV Overheid, FNV Overheid, AVV en CMHF) een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao 2019-2020, met een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Maurice Tramper, bestuurder CNV Overheid: ‘Met het sluiten van dit onderhandelaarsakkoord zijn de huidige arbeidsvoorwaarden toekomstbestendig gemaakt. Met dit akkoord wordt een forse verbetering van koopkracht gerealiseerd.’

De belangrijkste afspraken van dit omvangrijke akkoord betreffen:
• Een salarisverhoging van 6,5% gedurende de looptijd van dit akkoord. Realisatie als volgt: 2,5% per 1 januari 2019; 1% per 1 juli 2019; 2% per 1 januari 2020; 1% per 1 juli 2020.
• Alle regelingen voor het vaststellen van toeslagen worden per 1 juli 2019 voor alle ambtenaren gelijkgetrokken.
• Eén generiek functiegebouw voor de hele sector per 1 juli 2020. Hierdoor wordt doorstroom/-groei binnen de verschillende provincies vergemakkelijkt. Dit heeft geen consequenties voor de huidige inschaling.
Vanaf 1 januari 2020 treed de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Cao-partijen hebben hiervoor een cao-tekst vastgesteld.

Tramper: ‘Voor het tot stand brengen van deze tekst hebben partijen twee jaar lang intensief met elkaar gesproken. CNV Overheid heeft achter de schermen, samen met haar juristen en beleidsmedewerkers, hard gewerkt om de huidige arbeidsvoorwaarden uit de rechtspositie om te zetten in een cao.’

De komende maand gaan de gezamenlijke bonden met de werkgever langs alle provincies om het onderhandelaarsakkoord toe te lichten. Na de achterbanraadplegingen die aan beide zijden lopen tot eind maart, zal het onderhandelaarsakkoord bij instemmen van de achterbannen worden omgezet in een cao.