05-11-2018

Bonden en VNG eens over omzetting CAR-UWO naar Cao Gemeenten

Op vrijdag 26 oktober heeft CNV, samen met de andere bonden FNV en CMHF, voorgenomen afspraken gemaakt met de VNG over de omzetting van de rechtspositie CAR-UWO naar de Cao Gemeenten. Er ligt een tekst klaar voor een cao gemeenten die volledig past binnen het civiele recht. De sector gemeenten is hiermee voorbereid op de ingang van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) per 1 januari 2020.

1 op 1 omzetting

Sinds begin dit jaar is er gewerkt aan de omzetting van de tekst. Het uitgangspunt bij dit proces was een 1 op 1 opzetting van de huidige rechtspositie naar een cao tekst, die aansluit bij de regelgeving in het Burgerlijk Wetboek (BW). Naast een omzetting naar civiel recht, is meteen ook gewerkt aan een goed leesbare tekst.

De  1 op 1 omzetting was goed mogelijk voor het grootste deel van de CAR-UWO, maar voor een klein aantal zaken was dit niet mogelijk. Over deze onderwerpen, zoals het lokale overleg met de vakbonden en de oplossing van geschillen, hebben vakbonden en VNG afspraken gemaakt, die passen binnen de Wnra.

Consultatie van de achterban

Nu vakbonden en VNG het eens zijn over de omzetting van CAR-UWO naar de cao gemeenten, willen we de achterban consulteren over deze omzetting. Partijen menen dat de uitgangspunten van 1 op 1 omzetting en overgang naar een leesbare tekst, zijn gerealiseerd met dit resultaat. Maar we vinden het belangrijk dat dit ook herkend wordt door de achterban. Daarom zal uiterlijk 22 november de tekst van de cao gemeenten gepubliceerd worden en is er de kans om te reageren op het resultaat. We zullen de leden hierover informeren via een nieuwsbrief.

Voorgenomen afspraken

CNV, FNV en CMHF hebben voorgenomen afspraken gemaakt met de VNG over de omzetting. Pas als de achterban is geconsulteerd en partijen zien dat er breed draagvlak is voor de omzetting, zullen de afspraken definitief zijn. CNV is blij dat het gelukt is om tot een goede 1 op 1 omzetting te komen en dat we tijdig tot een resultaat zijn gekomen. Met deze 1 op 1 omzetting en de gemaakt afspraken hebben we de rechten van werknemers kunnen borgen en is er duidelijkheid over de situatie na 1 januari 2020!