12-10-2017

Cao gemeenten bekrachtigd, loonstrook stijgt in november

VNG en de vakbonden hebben de Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 bekrachtigd. Hiermee is de cao definitief. De loonsverhoging van 1% gaat in vanaf 1 augustus 2017. Ambtenaren zien vanaf november (met terugwerkende kracht tot augustus) de eerste loonsverhoging op hun loonstrookje. De nieuwe cao Gemeenten is, via ledenraadpleging, akkoord bevonden door maar liefst 90% van de CNV-leden! Leden van FNV en CMHF stemden met gelijke percentages met deze nieuwe cao in.

Flexibiliteit en zekerheid en Harmonisering verlof nader uitgewerkt

CNV gaat nu samen met collega bonden en VNG aan de slag met werkgroepen/onderzoeken naar twee thema’s; Flexibiliteit en zekerheid en Harmonisering verlof. De werkgroep Flexibiliteit en zekerheid gaat aan de slag met de voorwaarden en uitwerking van het plan om payroll medewerkers/ingehuurde krachten een gelijk te laten belonen als medewerkers in vaste dienst. De werkgroep Harmonisering verlof houdt zich bezig met harmonisatie en vereenvoudiging van de verlofregeling. Als hier overeenstemming is over de sectorale norm in verlofdagen en het overgangsrecht, wordt een nieuwe verlofregeling opgenomen in de cao. Gemeenten hebben op 9 oktober twee LOGA brieven ontvangen; ‘Wijzigingen salarisbedragen, WML en IKB Cao Gemeenten 2017 – 2019′ en ‘Wijzigingen CAR-UWO per 1 januari 2018’