04-04-2019

Cao-partijen stemmen in met onderhandelaarsakkoord: CAO Provincies definitief

Nadat eind februari een onderhandelaarsakkoord was bereikt, hebben IPO en de vakbonden de afgelopen maand een achterbanraadpleging gehouden. Aan werkgeverszijde hebben alle werkgevers ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Bij de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CMHF heeft de overgrote meerderheid van de leden (of de deelnemers aan het CAO panel bij AVV) ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. De CAO provincies is hiermee definitief en de komende periode worden hier de handtekeningen onder gezet.

De afgelopen weken hebben werkgevers en vakbonden gezamenlijk het onderhandelaarsakkoord van de cao 2019-2020 toegelicht tijdens bezoeken aan alle provincies en twee omgevingsdiensten (OD NZKG en de DCMR). Cao-partijen kijken terug op goede interactieve bijeenkomsten.

Cao-partijen zullen tijdens de implementatie van deze cao regelmatig met jullie blijven communiceren.

Op de IPO site vind je alle relevante informatie over de cao 2019-2020:  https://ipo.nl/beleidsvelden/werkgeverszaken/cao-2019-2020

Heb je vragen over de cao 2019-2020 dan kan je deze stellen via cao@ipo.nl