13-07-2018

Cao Rijk een feit na overtuigende vóór-stem van leden

Tot donderdag 12 juli konden leden stemmen op het onderhandelaarsakkoord cao Rijk. Maar liefst 86% van de leden heeft vóór het akkoord gestemd. De ondertekening vond vrijdagmiddag om 15.30 uur plaats. Daarmee is de nieuwe cao Rijk een feit.

Ondertekening cao Rijk
Eindelijk een cao Rijk!

Positieve reacties

Op het akkoord zijn veel positieve reacties gekomen, vooral de invoering van het individuele keuzebudget kan op enthousiasme rekenen. Onderhandelaar Jorick de Bruin is blij dat de langdradige onderhandelingen uiteindelijk hebben geleid tot een mooie cao voor langere tijd. Jorick: “Uit de reacties van leden en de uitslag van de stemming trek ik de conclusie dat onze leden deze mening delen.”

Rijksambtenaren krijgen per 1 juli 2018 een loonsverhoging van 3%, op 1 juli 2019 2% en nog eens 2% per 1 januari 2020. Bovendien krijgen alle rijksambtenaren – naar rato van dienstverband – op 1 januari 2019 een éénmalige uitkering van 450 euro bruto. De cao heeft een looptijd van 2,5 jaar; van 1 januari 2018 tot 1 juli 2020. Op het gebied van Individuele Keuzebudget, verlofsparen en duurzame inzetbaarheid zijn goede afspraken gemaakt. Op sommige punten uit de cao volgt nog nadere uitwerking. Bonden worden bij deze uitwerking betrokken. Later volgt daar ook ledenraadpleging over.

Download de cao Rijk 2018-2020