22-11-2018

Cao tekst Gemeenten klaar!

Waar gaat het ook alweer over?

Vanaf 2020 wordt de normalisering een feit. Ambtenaren vallen dan onder het burgerlijk arbeidsrecht. Jouw ambtelijke rechtspositie moet worden overgezet naar een cao volgens het bijbehorende cao recht. De sector Gemeenten heeft als eerste overheidssector een cao tekst afgerond. Daarbij is de CAR UWO overgezet naar een cao tekst. Deze tekst wordt de komende tijd door de bonden en de werkgeversvereniging VNG besproken met hun achterbannen.

Cao en onderhandelingen arbeidsvoorwaarden

Let op: er lopen bij de Gemeenten twee trajecten. Het schrijven van de cao tekst waarover deze nieuwsbrief gaat. En de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden zoals die gewoonlijk elke paar jaar plaatsvinden. Bij de onderhandelingen gaat het om zaken als werkdruk, verlof, loonstijging, keuzemogelijkheden in arbeidsvoorwaarden etc. In een aparte nieuwsbrief ben je gevraagd aan te geven waar we ons volgens jou voor moeten inzetten.

Waarom is de nieuwe cao voor mij belangrijk?

Omdat we ervoor moesten zorgen dat bij de omzetting van de CAR UWO naar een cao tekst jouw rechten overeind blijven. De normalisering heeft niet tot doel onze arbeidsvoorwaarden te verslechteren, maar de wetgever heeft daar geen garantie bij afgegeven. Bovendien valt niet alles uit de CAR UWO één op één om te zetten. Neem het ontslag. Daar gaan gewoon de regels uit het Burgerlijk wetboek (BW) gelden. Het ambtenarenrecht kent soms afwijkende bepalingen. In dat soort gevallen moet er een alternatief worden gevonden. We willen ook dat je bij geschillen met je werkgever niet meteen voor de rechter komt te staan. Er moest dus een nieuwe geschillenregeling komen. Veel gemeenten waren van mening dat dit soort dingen wel wat simpeler, lees minder konden.

Komt CNV nog bij mij in de gemeente langs?

Ja! De cao regelt belangrijke onderwerpen waarvoor lokaal overlegd zal worden met de vakbonden. Zoals functiewaardering, reiskostenvergoeding, keuzemogelijkheden arbeidsvoorwaarden en van werk naar werk trajecten. En natuurlijk bij een sociaal statuut/plan bij ingrijpende organisatiewijziging. Voor al deze zaken blijven we je belangenbehartiger.

Wanneer geldt de cao?

De cao gemeenten vervangt de CAR UWO vanaf 1 januari 2020. Als tussentijds veranderingen worden aangebracht bijvoorbeeld vanwege de nu lopende onderhandelingen over jouw arbeidsvoorwaarden, dan wordt de cao aangepast. In 2020 heb je dus vanzelf de bijgewerkte versie.

Alle documenten op een rij:

Bij deze nieuwsbrief vind je de volgende documenten:

1 De cao Gemeenten

2 De CAR UWO

3 En verder…

Ik wil er meer van weten en mijn mening geven!

De CNV cao bestuurders Juan Schot en Patrick Fey zullen de cao toelichten en je kunt je vragen en opmerkingen kwijt tijdens drie regionale bijeenkomsten.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

 • 4 december 2018
  Tijdstip: 12.30 – 14.30 uur, inloop vanaf 12.00 uur
  Locatie: Gemeente Maastricht, Mosae Forum 10 te Maastricht
 • 6 december 2018
  Tijdstip 14.00 – 16.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur
  Locatie: Kruisweg Marum, Kruisweg 1 te Marum
 • 10 december 2018
  Tijdstip: 15.00 – 17.00 uur, inloop van 14.30 uur
  Locatie: CNV Connectief, Tiberdreef 4 te Utrecht