19-05-2020

CNV Overheid: ‘Aangifte van Financiën tegen Belastingdienst niet het eind van het verhaal’

De aangifte van het ministerie van Financiën tegen de Belastingdienst wegens knevelarij en ambtelijke discriminatie, is niet het einde van de noodzakelijke veranderingen bij de Belastingdienst. CNV Overheid wijst al jaren naar signalen van de medezeggenschapsorganen bij de dienst dat zaken helemaal fout gaan. De communicatie over problemen op de werkvloer stokt als deze moet worden doorvertaald naar het hogere management. Daar wordt kritiek weggemoffeld en ligt de prioriteit louter bij het halen van KPI’s. Lagere leidinggevenden zijn bang om problemen van de werkvloer door te spelen naar het hogere management uit angst voor sancties. Voor klokkenluiders is bij de Belastingdienst te vaak geen ruimte.

Patrick Fey, voorzitter CNV Overheid: ‘Het drama rond de toeslagen is een symptoom van een onderliggend probleem waarbij het hogere management weigert te luisteren naar kritiek. En waar mensen op de werkvloer keihard worden aangepakt. De aangifte van Financiën maakt grote indruk op het personeel. Toch zijn we blij dat er nu daden worden gesteld. We koersen daarbij wel op waarheidsvinding en het trekken van lessen daaruit voor de toekomst.’

Dat het personeel niet gehoord wordt bij de Belastingdienst bleek in januari al overduidelijk. De politiek voerde een splitsing door en stelde twee nieuwe staatssecretarissen en twee directeuren-generaal aan. Dit werd als de oplossing voor alle problemen bij de dienst gepresenteerd. Maar bij dit alles werden medezeggenschap en vakbonden volledig buitenspel gezet.

Gewone werknemers worden keihard juridisch aangepakt. Dat bleek onlangs nog uit een aantal strafontslagen dat een aantal ambtenaren van de Belastingdienst aangezegd kreeg, nadat ze kleine onzorgvuldigheden in hun eigen belastingaangifte hadden begaan. Dat strafontslag is mede door juridische bijstand van het CNV inmiddels van de baan.

Fey: ‘Het geeft wel aan hoe hard zaken binnen de Belastingdienst gespeeld worden. Nu gebeurt dat tegen een aantal hogere ambtenaren. Maar dat kan niet het einde van het verhaal zijn. We kunnen na deze aangifte en dit onderzoek niet blijven doorgaan zoals dat gebruikelijk was.’

CNV Overheid wijst erop dat de politiek zijn koers moet wijzigen naar een eenvoudiger belastinguitvoering. De dienst staat teveel onder druk van constante veranderingen en praktisch onuitvoerbare, complexe regelingen waarvan de toeslagenaffaire óók het gevolg is. Daarnaast is de zigzagkoers tussen wat ruimer beleid (dat leidde tot de Bulgarenaffaire) en de vaak onmenselijk strenge toepassing van de regels (die leidde tot de Toeslagenaffaire) funest. Medewerkers van de Belastingdienst verwachten beleid dat los staat van de dagkoersen in de publieke opinie en de publiciteit.