23-01-2018

CNV Overheid: Bezorgd over veiligheid personeel Ministerie Justitie & Veiligheid

Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum) is officieel onafhankelijk van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Toch gaan er stemmen op om het WODC op (meer) afstand van het Ministerie te plaatsen. Eind vorig jaar werd een oud-medewerkster van het WODC, tegen wil en dank, klokkenluider toen haar interne klacht uit 2014 alsnog in handen kwam van de media. Naar aanleiding van de klacht, waarin zij spreekt over politieke sturing van rapporten, heeft Minister Grapperhaus onderzoeken aangekondigd. De Kamer houdt dinsdag 23 januari een debat over de kwestie.

 

Ernstig signaal

CNV heeft, samen met collega-bonden, de vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid verzocht om snel duidelijkheid te geven op de vraag of de klacht van de klokkenluider door haar werkgever op de juiste manier is behandeld. CNV maakt zich zorgen over de veiligheid van het personeel nu de klokkenluider heeft aangegeven dat mensen bang zijn om zaken te melden. Dit is een ernstig signaal. De bonden reageren gezamenlijk: “Natuurlijk komen er geen meldingen als klachten, zoals van de klokkenluider in kwestie, NIET worden behandeld, en als het personeel niet serieus wordt genomen. Het is daarnaast van essentieel belang dat we kunnen bouwen op de WODC rapporten. Zolang daar enige twijfel over is, weten we niet meer welk rapport we kunnen vertrouwen. Het moet voor alle ambtenaren veilig zijn om met klachten naar hun werkgever te stappen. Klachten en meldingen moeten serieus genomen worden.”

 

Werk aan de veiligheid van personeel

Bonden roepen gezamenlijk alle politieke partijen op om, tijdens het debat op 23 januari, van de Minister te eisen dat er, op dit gebied, actief aan de veiligheid van het personeel wordt gewerkt. Dat betekent ook werken aan een cultuurverandering. De cultuur die jarenlang heerste bij Justitie & Veiligheid was zeer hiërarchisch. Het past niet meer bij deze tijd dat ‘van bovenaf’ de professionaliteit en integriteit, die van de medewerkers terecht wordt geëist, wordt aangetast.