01-10-2019

CNV Overheid ondertekent cao Rijk

Het ondertekenen van de cao-teksten. Tweede van links Jorick de Bruin, onderhandelaar namens CNV Overheid, naast minister Kajsa Ollongren van BZK.

Afgelopen donderdag hebben de vakbonden en minister Ollongren de nieuwe cao Rijk ondertekend. Deze cao is een vertaling van de teksten van de bestaande ARAR (Algemeen Rijksambtenarenreglement) en andere rechtspositionele regelingen in teksten, die in overeenstemming zijn met het Burgerlijk Wetboek. Per 1 januari 2020 wordt namelijk de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) ingevoerd.

De vakbonden hebben bijna twee jaar lang iedere week met de werkgever overlegd over de concept cao-teksten. Elke tekst is door ons bekeken en beoordeeld, samen met een externe juridisch adviseur. Alle regelingen zijn nu omgezet in een nieuwe cao Rijk. De vorm is anders dan voorheen, de inhoud is hetzelfde. De vorige en huidige cao hebben een looptijd tot 1 juli 2020. De tekst van de cao Rijk kun je vinden op een nieuwe website van de sociale partners: www.caorijk.nl.