12-09-2017

CNV Overheid: ‘Personeelsprobleem gevangenissen nog groter dan gedacht’

Personeelsprobleem gevangenissen

Nederlandse gevangenissen kampen met een nijpend probleem in de personeelsbezetting. Dat zorgt voor onveiligheid, berichtte CNV Overheid na gesprekken met bewaarders en leidinggevenden. Ook hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Peter Hennephof gaf gisteren in Nieuwsuur aan dat de situatie onhoudbaar is geworden. “Zeker als het gaat over de externe  inhuur van bewakers. Een paar mensen van buiten is niet erg, maar er komt een omslagpunt dat personeel zegt: ‘ik zie te weinig vertrouwde collega’s, te veel vreemde krachten’. Dat is niet goed, zeker niet bij calamiteiten”, geeft hij aan in het programma.

Meer bewaarders per gevangene

“We zijn blij dat de werkgever er nu zo openlijk voor uitkomt dat er wat moet gebeuren’, reageert CNV Overheid-bestuurder Jorick de Bruin. “Deze signalen sluiten aan bij wat de vakbond aan de orde stelt bij de werkgever en de politiek: ´Investeer juist weer in de professionals op de werkvloer. En zorg voor meer bewaarders per gevangene, want onderbezetting zorgt momenteel voor een grote onveiligheid. We gaan nu echt over de rand van wat nog werkbaar is, en maken veel wat goed is aan het Nederlandse gevangeniswezen kapot.”

Geen werk in de regio

De voorzitter van de vakbond Patrick Fey benadrukt dat het personeelsprobleem in de gevangenissen twee gezichten heeft: “Er is een tekort in de randstad, maar in de regio is er juist sprake van boventalligheid door eerdere sluitingen van gevangenissen. We willen de oproep van Hennephof aanvullen: kijk ook naar de regionale werkgelegenheid en laat aanbod op vraag aansluiten.”

Onveilige situaties door personeelsprobleem

De afgelopen jaren zijn veel Nederlandse gevangenissen gesloten omdat het aantal gedetineerden terugloopt. Dit zorgt vooral in de randstad voor een domino-effect: het personeel is bang voor nog meer sluitingen waardoor er in de sector een brede uitstroom is van medewerkers. Het huidige personeelstekort telt hier momenteel zo’n tweehonderd man en dit zorgt voor onveilige situaties. Uit cijfers die het ANP opvroeg werd duidelijk dat vorig jaar ruim tweeduizend keer melding is gemaakt van geweld door gedetineerden tegen personeel van gevangenissen en tbs-klinieken. Dit is een sterke toename ten opzichte van het jaar ervoor. De centrale ondernemingsraad van de DJI reageerde toen al op de aantallen door ze ‘zeer ernstig’ te noemen.

Tekst: Anouk van der Graaf