24-10-2017

CNV Overheid steunt WOinactie!

WOinactieCNV Overheid steunt het initiatief van WOinactie. Het protest van het personeel van universiteiten spitst zich vooral toe op de onaanvaardbare werkdruk. In een petitie vraagt de actiegroep om 4000 extra docenten. CNV Overheid stelt de hoge werkdruk in het cao-overleg al jaren aan de kaak. In de nu lopende cao zijn afspraken gemaakt om per universiteit tot een sluitende aanpak van werkdruk te komen.

Enquêtes onder onze leden laten zien dat werkdruk een van de grootste problemen is waar zij mee kampen. De petitie van WOinactie zien wij dan ook als een fantastische ondersteuning van de strijd tegen werkdruk. Wij blijven dit probleem bij de werkgever VSNU aan de orde stellen.

Kettingreactie

De laatste tijd is er veel te doen in onderwijsland. Leraren van basisscholen kwamen onlangs in verzet. Dit resulteerde in een massale stakingsdag en een manifestatie in Den Haag waarbij meer dan 60.000 leraren actievoerden. Het doel van de actie is: meer leraren en minder werkdruk. CNV was hier ook actief bij betrokken. De actie van het Primair Onderwijs heeft een kettingreactie teweeg te gebracht. Nu komen ook het VO, het MBO en het WO in actie; wij zullen ook de acties in de andere onderwijssectoren steunen want…

Het is nog niet over!

In het regeerakkoord komt veel te weinig geld beschikbaar om de grootste problemen het hoofd te bieden; meer waardering, hogere lonen en minder werkdruk. Ofwel: meer mensen!

Wij roepen onze leden dan ook op de petitie van WO in Actie te ondertekenen.