19-01-2018

Dagloonregels WW-uitkering veranderd

Vanaf december 2017 zijn de dagloonregels voor een WW-uitkering veranderd. Minder inkomen door ziekte leidt niet meer tot een lager WW-dagloon.

Kreeg je tussen juli 2015 en december 2017 na je dienstverband een WW-uitkering toegekend en heb je tijdens dit dienstverband minder inkomen ontvangen door ziekte? Dan kom je misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming en/of een hoger dagloon. Je moet daarvoor wel voldoen aan drie voorwaarden:

  • Je WW-uitkering ging in op of na 1 juli 2015 en voor 1 december 2017.
  • In het jaar voor je eerste WW-dag ontving je in totaal meer dan 12 weken minder loon of Ziektewetuitkering omdat je ziek was.
  • Het verschil tussen het oude en het nieuwe dagloon is meer dan 7%.

Als dit allemaal het geval is, kun je je op de website van UWV inschrijven voor een tegemoetkoming. Ga hiervoor naar https://www.uwv.nl/particulieren/ onder het kopje Actueel – Particulieren. Voldoe je niet aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming maar heb je door ziekte wel minder inkomsten gehad? En krijg je op dit moment een WW-uitkering? Dan kun je misschien een hoger dagloon krijgen. Meer informatie hierover staat op de eerder genoemde website van UWV. Een tegemoetkoming en/of hoger dagloon kan gevolgen hebben voor toeslagen en andere regelingen.