06-03-2018

Gevangeniscapaciteit op peil houden

‘De gevangeniscapaciteit moet op peil blijven, ook al zouden de misdaadcijfers dalen’, zegt Jorick de Bruin, onderhandelaar Dienst Justitiële Inrichtingen, CNV Overheid. Hij doelt op cijfers die het CBS afgelopen week naar buiten bracht, waaruit zou blijken dat criminaliteit afneemt.

Verkeerde interpretatie van gegevens

De Bruin: ‘Een verkeerde interpretatie van cijfers. Mensen nemen vrijwel niet de moeite om aangifte te doen, dus het aantal geregistreerde misdrijven zegt niks over de werkelijke criminaliteit’, stelt De Bruin. Hierdoor blijven naar schatting 3,5 miljoen delicten onder de radar. Daarnaast leidt 82 procent van de geregistreerde misdaad niet tot vervolging.

Kijk naar de keten

‘Het probleem is dat hierdoor cellen leegstaan en sluiting van gevangenissen dreigt, terwijl boeven gewoon gepakt en berecht moeten worden. Maar het feit dat de keten niet goed werkt, door bijvoorbeeld onderbezetting binnen het politieapparaat, betekent niet dat je de achterkant van de keten moet afbreken. De gevangeniscapaciteit moet juist op peil blijven zodat we er klaar voor zijn als tekorten binnen het politieapparaat zijn weggewerkt en de keten weer goed gaat werken.’

Vanmiddag heeft CNV Overheid, samen met FNV en 32 ondernemingsraden van de Dienst Justitiële Inrichtingen, een petitie aan de vaste commissie Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer aangeboden met daarin de vraag om een nieuw onafhankelijk onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de juiste misdaadcijfers.