09-09-2020

Grootschalig onderzoek naar cao-wensen gemeenteambtenaren

nederlandse universiteitenRuim 26.000 medewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten of gemeentelijke organisaties hebben voor het zomerreces een vragenlijst ingevuld ter voorbereiding op de onderhandelingen voor de nieuwe cao Gemeenten en de cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties). CNV Overheid en de andere onderhandelingspartijen wilden met het uitzetten van de gezamenlijke vragenlijst een beeld krijgen van welke arbeidsvoorwaarden medewerkers belangrijk vinden.

Wat opvalt is de wens om loon op de eerste plaats te zetten bij de komende cao-onderhandelingen. Met name tot en met salarisschaal 7 is dit een belangrijk onderwerp. Men heeft het gevoel dat de koopkracht de laatste jaren flink is gedaald en deze mensen zien zichzelf financieel verder achteropraken. Het thema vitaliteit speelt juist voornamelijk bij de schalen 7 en hoger. Hoe haal je gezond de eindstreep van je carrière? Het rapport over het onderzoek lees je hier.
De cao-partijen zijn blij dat de enquête door zoveel mensen is ingevuld. Uit de vragenlijst blijkt dat 91% van de respondenten het op prijs stelt om op deze manier betrokken te worden bij het cao-proces. Het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers bij de cao wordt hiermee verbeterd. Iets wat al lange tijd een aandachtspunt is van partijen.

De vragenlijst

De vragenlijst bestond uit drie onderdelen. In het eerste onderdeel werden medewerkers gevraagd hun mening te geven over de thema’s uit de cao: loon, toelagen en vergoedingen, verlof en werk-privébalans, werkzekerheid en werk en corona. In het volgende onderdeel moesten medewerkers deze thema’s prioriteren door het toekennen van punten. Hieruit is gebleken welke thema’s medewerkers belangrijk vinden om afspraken over te maken in de cao.
Door het invullen van achtergrondkenmerken in het derde onderdeel van de vragenlijst is duidelijk geworden welke groepen medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld en in hoeverre de reacties van deze groepen ‘verschillend’ zijn ten opzichte van elkaar. Hieruit blijkt ook dat alle leeftijdscategorieën goed zijn vertegenwoordigd bij het invullen van de vragenlijst.

Hoe gaat het verder?

Deze uitkomsten vormen de basis voor de inzetbrief van CNV Overheid voor de cao-onderhandelingen. Medio oktober ontvangt de VNG onze inzetbrief. De onderhandelingen voor de cao Gemeenten en de cao SGO starten dan in november van dit jaar. Het streven is om vóór 1 januari 2021 tot een akkoord te komen. Dan loopt de huidige cao af.

Op de hoogte blijven?

Zodra er nieuws uit de onderhandelingen te melden is, informeren wij onze leden. Ben je nog geen lid van CNV Overheid, maar wil je straks wel jouw stem uitbrengen over het onderhandelingsakkoord? Word dan nu lid!