08-04-2019

Mag mijn werkgever zonder overleg straks mijn arbeidsvoorwaarden veranderen?

normalisatieVanaf 2020 krijg je als ambtenaar een arbeidsovereenkomst in plaats van je huidige aanstelling. Dit maakt onderdeel uit van de operatie normalisering rechtspositie ambtenaren.

In de arbeidsovereenkomst kan een eenzijdig wijzigingsbeding zijn opgenomen. Wat houdt dat in?

Een arbeidsovereenkomst is een verzameling van afspraken die zijn gemaakt tussen de werkgever en de werknemer. Een arbeidsovereenkomst komt tot stand door de instemming van de werknemer en de werkgever. Allebei de partijen zijn het dan eens met de afspraken die zijn gemaakt bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst en leggen die vast in een overeenkomst die door zowel werkgever als werknemer ondertekend wordt. Dit in tegenstelling tot de aanstelling, dat is formeel een eenzijdig besluit van je werkgever. Overigens krijg je bij de normalisering automatisch een arbeidsovereenkomst. Dit houdt in dat het niet per se nodig is om samen met je werkgever een overeenkomst te ondertekenen. De normalisering wordt volgens plan per 1 januari 2020 van kracht.

Omdat het kenmerk van de overheidsaanstelling de eenzijdige aanstelling is, heeft de overheidswerkgever altijd de mogelijkheid om eenzijdig een besluit te nemen om bijvoorbeeld je functie of je standplaats te wijzigen. In bezwaar en beroep kun je zo’n verandering wel aanvechten.

In het geval van een arbeidsovereenkomst is het in principe niet mogelijk om eenzijdig iets te wijzigen. Er is immers sprake van een overeenkomst die door instemming van werkgever en werknemer tot stand is gekomen. Deze overeenkomst kan alleen met instemming van zowel werkgever als werknemer gewijzigd worden.

Wat is een eenzijdig wijzigingsbeding?

Als er in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen biedt dat de werkgever de mogelijkheid om zonder instemming van de werknemer onderdelen uit de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Natuurlijk is het niet zo dat als je een eenzijdig wijzigingsbeding in je arbeidsovereenkomst hebt staan, je dan vogelvrij bent en de werkgever zomaar je functie of je standplaats kan wijzigen. In het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat als er in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is opgenomen, de werkgever daar alleen maar een beroep op kan doen als het echt nodig is. De werkgever moet een belangenafweging maken en moet onderbouwen dat het belang van de werkgever zwaarder telt dan dat van de werknemer in dat specifieke geval. Als je het daar als werknemer dan niet mee eens bent, kun je de eenzijdige wijzing in een procedure door de kantonrechter laten toetsen.

Wat als er geen wijzigingsbeding in mijn arbeidsovereenkomst staat?

Ook dan kan een werkgevers bij wijze van noodgreep jouw arbeidsvoorwaarden veranderen. Dit kan alleen als er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Het kan zo zijn dat de werknemer het niet eens is met de voorgestelde wijziging, maar dat hij er wel mee in moet stemmen. De rechter heeft bevestigd dat een werknemer in moet stemmen met een redelijk voorstel van de werkgever. Je mag zijn voorstel alleen afwijzen als je onredelijk zwaar wordt gedupeerd.

Advies: Omdat in dit soort zaken alle omstandigheden meegewogen moeten worden adviseren wij je dringend om contact met ons op te nemen zodat we je kunnen adviseren over de ontstane situatie.

Zijn er nog andere bedingen waarmee ik te maken kan krijgen?

In een arbeidsovereenkomst kan een non-concurrentiebeding of een boetebeding opgenomen zijn. In beginsel zijn deze bedingen geen onderdeel van de arbeidsovereenkomst die van rechtswege ontstaat per 1 januari 2020, maar het is mogelijk dat de werkgever ze er net als het eenzijdig wijzigingsbeding wel in zet.

Met een non-concurrentiebeding wil een werkgever voorkomen dat werknemers klanten of bedrijfsgevoelige informatie meeneemt naar een concurrent. In de overheidssector komt het non-concurrentiebeding eigenlijk nooit voor, het is echt iets wat door commerciële bedrijven gebruikt wordt. Van belang om te weten is dat een non-concurrentiebeding aan een aantal voorwaarden moet voldoen:

 1. Het non-concurrentiebeding moet schriftelijk zijn overeengekomen
 2. Het mag alleen in een arbeidsovereenkomst staan die voor onbepaalde tijd is aangegaan; als een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is opgenomen kan dat alleen als er een schriftelijk gemotiveerd zwaarwegend belang aan ten grondslag ligt
 3. Het moet in tijd en afstand een redelijk beding zijn. Bijvoorbeeld, je mag een jaar lang niet gaan werken bij een concurrent gevestigd binnen een straal van 50 kilometer.

Een boetebeding wordt gebruikt door werkgevers om zeker te zijn dat de werknemer de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst nakomt. De boete kan een geldelijke boete zijn of een korting op het loon. Ook het boetebeding komt eigenlijk nauwelijks voor.

Heb je nog vragen?

Als je nog vragen hebt over bijvoorbeeld jouw arbeidsovereenkomst dan kun je contact opnemen met het CNV. Als je lid bent helpt de afdeling Individuele Belangenbehartiging van CNV Overheid jou graag. Neem dan contact op via 030-7511003 of mail naar: cnvinfo@cnv.nl.

Ben je nog geen lid van CNV Overheid, maar wil je wel graag geadviseerd worden over  arbeidsvoorwaarden en/of de arbeidsovereenkomst, dan kun je lid worden via deze link: https://overheid.cnvconnectief.nl/lidmaatschap/lid-worden/direct-lid-worden/

Je hebt dan direct toegang tot gratis persoonlijk advies.

CNV draagt zorg voor:

 • Goede arbeidsvoorwaarden (cao) en een gezond werkklimaat;
 • Uitwerking van je cao in lokale arbeidsvoorwaarden;
 • Ondersteuning van de medezeggenschap;
 • Opkomen voor werknemers met een uitkering of arbeidshandicap;
 • Volledige rechtsbijstandsverzekering voor werk en privé;
 • Gratis persoonlijk advies;
 • Ondersteuning bij je professionele ontwikkeling;
 • Hulp en inspiratie bij beroepsinhoudelijke kwesties;
 • Compleet magazine, e-zines en e-mailnieuwsbrieven;
 • Themadagen, workshops en groot netwerk.