11-09-2017

Meer participatiebanen nodig, mooie woorden niet genoeg

Het kabinet geeft overheids- en onderwijswerkgevers tot en met 2019 de gelegenheid om de beloofde participatiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking alsnog te realiseren. CNV denkt graag mee over een plan van aanpak.  Het aantal participatiebanen in de bewuste sectoren moet namelijk snel omhoog.

Jan de Vries, voorzitter CNV Connectief, reageert op het kabinetsbesluit: “Het gaat ons niet om het beboeten of het opleggen van een quotum. Het gaat ons om de toegezegde banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Díe moeten er alsnog en zo snel mogelijk komen. Vanwege hun voorbeeldfunctie betreuren wij het dat juist de sectoren overheid en onderwijs achterlopen. Zij krijgen nu de kans om alsnog de banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Het CNV wil graag meedenken over een plan van aanpak dat er dit najaar moet komen. Het kan niet bij mooie woorden en goede intenties blijven. In andere sectoren is gebleken dat het met voldoende inzet en goede begeleiding wel degelijk mogelijk is om mensen met een arbeidsbeperking werk te bieden.”

Onvoldoende participatiebanen

In het sociaal akkoord uit 2013 is afgesproken dat er 125.000 participatiebanen gerealiseerd moeten worden. Het gaat hier om 100.000 banen in de marktsector en 25.000 banen bij de overheid en onderwijs. Uit de meting door SZW over 2016 bleek dat er voldoende banen zijn gerealiseerd. Deze doelstelling is echter behaald door inspanning uit de marktsectoren. Overheid en onderwijs hebben onvoldoende bijgedragen.