04-07-2019

‘Nieuwe’ cao universiteiten

Bonden hebben afgelopen maanden met VSNU (Vereniging van Universiteiten) overlegd over het ‘WNRA-proof’ maken van de tekst van de cao Universiteiten. Deze cao-tekst is opgesteld in het kader van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA). De cao moet namelijk voldoen aan het Burgerlijk Wetboek. VSNU en de bonden zijn daarom een nieuwe tekst voor deze cao overeengekomen. De ‘nieuwe’ cao kent inhoudelijk geen verschil met de oude. WNRA is namelijk een technische en juridische omzetting. Desalniettemin leverde de omzetting soms het nodige overleg op.

Deze cao is van kracht vanaf 31 december 2019 tot het moment dat door de cao-partijen een nieuwe cao is overeengekomen. Verkennende gesprekken over de nieuwe cao zijn reeds gestart.