20-07-2018

Nieuwe cao Waterschappen een feit

Nieuwe cao waterschappenDe stemming voor de nieuwe cao Waterschappen is afgesloten. Bijna 90% van de CNV-leden heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord. Dit betekent dat er na lange onderhandelingen eindelijk een nieuwe cao Waterschappen is. Een cao met in totaal 7,5% loonsverhoging over 3 jaar, plus een eenmalige bonus van € 500,- (naar rato dienstverband).

Dit zijn de hoofdpunten uit het akkoord

Looptijd

1 januari 2017 tm 31 december 2019.

Salaris

Iedere medewerker die op 1 januari 2018 in dienst was ontvangt eenmalig bruto 500 euro naar rato dienstverband.

Per 1 januari 2018 worden de salarissen verhoogd met 3,5%.

Per 1 januari 2019 wordt het IKB vereenvoudigd (0,75%).

Per 1 april 2019 worden de salarissen verhoogd met 3,25%.

Een eenvoudiger IKB

Met ingang van 1 januari 2019 krijgt iedereen straks hetzelfde percentage van 20% Individueel Keuzebudget (IKB). Het salarisafhankelijke deel van het huidige IKB wordt opgeteld bij het salaris. Het IKB wordt ook volledig pensioengevend. Dit vertegenwoordigt een gezamenlijke waarde van gemiddeld 0,75%.

Verdere afspraken

Afspraken over beter belonen van bovengemiddelde prestaties zullen per waterschap met de medezeggenschap ter hand worden genomen.

Nieuwe afspraken stimuleren een dialoog tussen medewerkers en management. Medewerkers voeren zelf regie over hun carrière, professionele ontwikkeling en vitaliteit. Om medewerkers fit en vitaal de finish te laten bereiken volgt nader diepgaand onderzoek, zowel sectoraal als op waterschap niveau. Dit zal uitmonden in maatwerk adviezen aan de individuele waterschappen om hun vitaliteitsbeleid concreet vorm te geven.

Duidelijke afspraken over de inconveniententoeslag.

Afspraken voor de toekomst, onder andere omtrent normalisatie.

Bekijk het hele onderhandelaarsakkoord hier