10-07-2020

Nog geen onderhandelingsresultaat cao Rijk

De coronacrisis maakt duidelijk hoe belangrijk de Rijkssector is voor Nederland. Werknemers verdienen waardering. Niet alleen in woorden, maar ook financieel.

En in deze financiële waardering schiet de werkgever tekort voor de tweede helft van 2020, vinden CNV Overheid-onderhandelaars Gabriëlla Buisman en Bart Schnoor.  Verder dan 0,7 procent loonsverhoging voor een half jaar en een eenmalige uitkering van €225,- gaat het eindbod niet. Dit doet volgens hen geen recht aan de bijzondere omstandigheden waarin medewerkers bij het Rijk hun werk uitvoeren. Plotseling werkt een groot deel van hen alleen nog maar thuis of juist in een vitaal proces met alle gezondheidsrisico’s van dien. Desondanks is iedereen hard door blijven werken om Nederland door de crisis heen te helpen.

‘Over alle andere afspraken bereikten we wel overeenstemming. Maar een cao is er pas als we het over het totaal eens zijn.  Het is dus nog niet gelukt een nieuwe cao af te spreken.’ Direct na de vakantie praten de vakbonden met de leden verder over het vervolgtraject.