20-05-2019

Normalisering en na hoeveel tijd kom je in vaste dienst?

disfunctionerenAls ambtenaar heb je nu nog een aanstelling. Per 1 januari 2020 verandert dat en krijg je, net als werknemers buiten de overheid, een arbeidsovereenkomst. Na hoeveel tijd kom je dan in vaste dienst bij je werkgever?

Huidige situatie

Tot aan de nieuwe situatie gelden nog de bepalingen uit je rechtspositieregeling.

Ben je:

 • Rijksambtenaar, dan geldt het ARAR
 • Gemeenteambtenaar dan geldt de CAR-UWO
 • Provincieambtenaar, dan geldt de CAP
 • Waterschapambtenaar, dan geldt de SAW

Situatie vanaf 2020

En vanaf januari 2020? Dan geldt het Burgerlijk wetboek. Je arbeidsvoorwaarden uit de rechtspositieregeling blijven behouden en worden door je werkgever in overleg met CNV en de andere bonden netjes omgezet naar een cao.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat wanneer een werknemer langer dan 24 maanden in dienst is, er op grond van de wet een vast dienstverband ontstaat. In die 24 maanden mogen maximaal drie tijdelijke dienstverbanden worden aangegaan.

Een vast dienstverband ontstaat dus:

 1. als er ná 24 maanden nog steeds gewerkt wordt in een dienstverband of meerdere contracten
 2. bij het aangaan van een vierde, tijdelijke arbeidsovereenkomst

Door een wetswijziging wordt de keten mogelijk verlengd naar 36 maanden. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. De beoogde ingangsdatum is 2020, dus hetzelfde moment dat voor jou het arbeidsrecht uit het Burgerlijk Wetboek gaat gelden.

De ketenregeling

De regels uit het Burgerlijk Wetboek worden de ketenregeling genoemd. De ketenregeling regelt wanneer opvolgende tijdelijke dienstverbanden wettelijk overgaan in een vaste aanstelling. Werkgevers kunnen deze regeling ontlopen door de werknemer na 24 maanden of na de derde arbeidsovereenkomst zes maanden naar huis te sturen. Na zes maanden ontstaat namelijk weer een nieuwe keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten.

Wat gebeurt er met de normalisering vanaf 2020?

Heb je nu een tijdelijke aanstelling als ambtenaar? Dan wordt die aanstelling per 2020 automatisch omgezet in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Dit is geen nieuw dienstverband en telt dus niet mee in de ketenregeling.

Ben je langer dan 24 maanden geleden bij je huidige werkgever begonnen? En ben je sindsdien nooit langer dan zes maanden uit dienst geweest? Dan ben je vanaf 2020 op grond van het Burgerlijk Wetboek in vaste dienst. Dat is de hoofdregel.

LET OP: de wet staat toe dat in cao’s kan worden afgeweken van de hoofdregel. Om precies te weten wat voor jou geldt, moet je dus tot aan 2020 afgaan op je huidige rechtspositieregeling. En voor de situatie vanaf 2020 in de cao die we voor je aan het maken zijn. Alleen als je gemeente- of provincieambtenaar bent, is de cao-tekst al bekend (stand april 2019). Kortom, een ingewikkeld verhaal. Neem daarom bij twijfel contact op met CNV.

CNV helpt je verder!

Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met het CNV. Dat geldt ook bij andere aspecten van je arbeidsovereenkomst. Als je lid bent, wend je je tot de afdeling Individuele Belangenbehartiging van CNV Overheid. Bel 030-7511003 of mail naar: cnvinfo@cnv.nl

Ben je nog geen lid van CNV, maar wil je wel graag geadviseerd worden, dan kun je lid worden via deze link: https://overheid.cnvconnectief.nl/lidmaatschap/lid-worden/direct-lid-worden/ Je hebt dan direct toegang tot gratis persoonlijk advies.

CNV draagt zorg voor:

 • Goede arbeidsvoorwaarden (cao) en een gezond werkklimaat;
 • Uitwerking van je cao in lokale arbeidsvoorwaarden;
 • Ondersteuning van de medezeggenschap;
 • Opkomen voor werknemers met een uitkering of arbeidshandicap;
 • Volledige rechtsbijstandsverzekering voor werk en privé;
 • Gratis persoonlijk advies;
 • Ondersteuning bij je professionele ontwikkeling;
 • Hulp en inspiratie bij beroepsinhoudelijke kwesties;
 • Compleet magazine, e-zines en e-mailnieuwsbrieven;
 • Themadagen, workshops en groot netwerk.