12-05-2020

Onderhandelaarsakkoord cao Nederlandse Universiteiten 2020

Er ligt een onderhandelaarsakkoord voor de cao Nederlandse universiteiten. In het akkoord staat een structurele loonsverhoging van 3 procent per 1 juni 2020. Daarnaast ontvangen medewerkers, op basis van een fulltime dienstverband, een eenmalige uitkering van €750 bruto. Cao-partijen reserveren 0,45 procent van de loonruimte voor de financiering van knelpunten met betrekking tot door COVID-19 veroorzaakte kosten in relatie tot de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Naast CNV Overheid werd het onderhandelaarsakkoord getekend door werkgeversvereniging VSNU en de vakbonden FNV, AC-FBZ en AOb.

De cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en is van toepassing op de ruim 55.000 medewerkers werkzaam in de universitaire sector. Het akkoord is tot stand gekomen in een bijzondere periode. Voorzitter Patrick Fey van CNV Overheid: ‘Goed dat dit akkoord er ligt. Belangrijk voor alle medewerkers van universiteiten die in deze moeilijk tijd keihard werken om studenten zo goed mogelijk te ondersteunen.’

De gevolgen van het coronavirus raken de gehele samenleving in alle hevigheid. De afspraken die zijn gemaakt zijn daarom deels gerelateerd aan de problematiek voortkomend uit deze crisis. Op de universiteiten werken medewerkers met man en macht om het onderwijs en het onderzoek op afstand zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. Daarbij brengt de crisis ook onzekerheden met zich mee voor een aantal medewerkers.

Universiteiten en werknemersorganisaties hopen met dit onderhandelaarsakkoord de medewerkers een hart onder de riem te steken. Cao-partijen reserveren daarom 0,45% van de loonruimte voor de financiering van knelpunten met betrekking tot door COVID-19 veroorzaakte kosten in relatie tot de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verlenging van tijdelijke contracten van onderzoekers, promovendi, docenten en van OBP dat hen daarbij ondersteunt.

Daarnaast is een aantal aanvullende afspraken gemaakt:

  • De pilot Regeling Vitaliteitspact wordt onder gelijke voorwaarden verlengd tot en met 31 december 2021.
  • De cao-tekst over mobiliteit OBP wordt geherformuleerd, zodanig dat de nadruk komt te liggen op het vinden van de balans voor de OBP-medewerker met betrekking tot ontwikkeling, mobiliteit en duurzame inzetbaarheid.
  • Aan de hand van de evaluatie pilot Ombudsman wordt bij alle universiteiten een ombudsfunctie ingericht.
  • Er wordt een onderzoek ingesteld naar carrièreperspectieven jong WP in zowel onderwijs als onderzoek, waarbij het onderzoek naar de landelijke bekostiging en ‘Erkennen en waarderen’ worden meegewogen.

Het onderhandelaarsakkoord wordt voorgelegd aan de leden van CNV Overheid en de achterban van de VSNU en de andere werknemersorganisaties. Bij een positief resultaat van de achterbanraadpleging is de cao op 5 juni 2020 definitief.

Klik hier voor het onderhandelaarsakkoord.