23-04-2020

Onderhandelaarsakkoord cao Sociale Werkvoorziening (SW)

Om ervoor te zorgen dat de ruim 70.000 mensen werkzaam in de sociale werkvoorziening geen loonsverhoging mislopen zijn cao-onderhandelaars tot een voorlopig cao-akkoord gekomen, waar de leden van CNV Overheid nu over kunnen stemmen. Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk om uitgebreid te onderhandelen over andere zaken. Dat wordt direct oppakt, zodra de omstandigheden dat weer toelaten.

Loon

In deze ‘korte klap cao’ staat dat de loonsverhoging volgens WML-LPO-systematiek blijft gehandhaafd. Dat vraagt om een korte uitleg.

Bij de berekening van het loon in de SW zijn twee zaken van belang. De loon – prijsontwikkeling (LPO) en de stijging van het wettelijk minimumloon (WML). Het WML wordt twee keer per jaar, op 1 januari en op 1 juli aangepast. Verdien jij het minimumloon? Dan krijg je in juli 2020 en januari 2021 de wettelijke verhoging van het WML. Dit percentage is nu nog niet bekend.

Verdien je meer dan het wettelijk minimumloon? Dan krijg je in juli ook de loonsverhoging volgens de WML. Maar in januari 2021, gaat jouw loon, op grond van de LPO, structureel nog verder omhoog. Die verhoging wordt als volgt berekend: de stijging als gevolg van de prijsontwikkeling, minus de stijging van het WML die je in juli 2020 al hebt gehad.

Koffiegeld

Daarnaast is in het onderhandelingsakkoord geregeld dat werknemers per 1 juli 2020 geen koffie- en theegeld meer hoeven te betalen. Dit was op sommige locaties nog het geval. Tot slot vinden zowel vakbonden als werkgevers dat de heffing van de premie werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) voor een doelgroep die daar vrijwel nooit een beroep op doet, niet eerlijk is. Daarom komt er een gezamenlijk actie richting overheid om deze heffing af te schaffen voor de sector SW.

Als de leden instemmen met het onderhandelaarsakkoord gaat de eenjarige cao op 1 januari 2020 in en eindigt op 31 december 2020.