04-06-2018

Onderhandelaarsakkoord en stemming Nederlandse Universiteiten

nederlandse universiteitenVorige week heeft CNV Overheid samen met de andere vakbonden een onderhandelaarsakkoord gesloten met de VSNU over een cao van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2019. Er zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en meer perspectief voor junior docenten en postdocs. Verder een vitaliteitspact en een structurele loonsverhoging. Het akkoord is tot stand gekomen na een periode van intensieve samenwerking tussen de vakbonden en de werkgever. CNV Overheid is blij met dit akkoord. Wij vinden dat het recht doet aan de wensen van onze achterban zoals die zijn geuit in een vorig jaar gehouden enquête. Wij leggen het dan ook met een positief advies voor.

Belangrijkste afspraken:

• Loonsverhoging:
1 mei 2018 2% structureel
1 februari 2019 2,6 % structureel
eenmalige uitkering 0,6 %
• Meer loopbaanperspectief voor junior docenten en postdocs:
• Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid ondersteunend personeel
• Vitaliteitspact

Lees de hele tekst: Onderhandelaarsakkoord CAO NU 31-05-18-3

Ledenraadpleging:

Het is nu aan de leden om zich uit te spreken over de afspraken. Tot uiterlijk 25 juni kunnen zij stemmen over het akkoord via de nieuwsbrief in hun mailbox.
Binnenkort ontvangen zij bericht over een informatiebijeenkomst over het onderhandelaarsakkoord die in de maand juni zal worden georganiseerd.

Click here for English