23-02-2018

Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao Onderzoeksinstellingen bereikt

cao onderzoeksinstellingenDe afgelopen wintermaanden hebben de vakbonden onderhandeld met de WVOI over een nieuwe cao met een looptijd van 1 januari 2018 tot 31 december 2019.

Generatiepact

In een aantal rondes hebben we vooral indringend moeten onderhandelen over het loonparagraaf en het Generatiepact. We zijn dan ook blij om jullie te kunnen meedelen dat we op 12 februari een onderhandelingsakkoord hebben bereikt!

Positief advies

Lees het akkoord over de cao Onderzoeksinstellingen hier. Wij hebben het akkoord positief voorgelegd, leden zijn opgeroepen om te stemmen. Zij kunnen dit tot 12 maart doen.