27-02-2019

Onderhandelingen cao Gemeenten: bod werkgever onvoldoende

Afgelopen vrijdag zijn bonden en VNG weer om de tafel gegaan om te spreken over de arbeidsvoorwaarden voor de gemeentelijke medewerkers. Dit was de vierde keer dat we bijeenkwamen. CNV Overheid heeft samen met de andere bonden gepleit voor een redelijke loonsverhoging en een uitvoerbaar beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid of vitaliteit.

Voor wat betreft het loon heeft VNG een eerste officieel bod gedaan: 2,5% voor 15 maanden, wat gelijk is aan 2% voor 12 maanden. In verhouding tot de huidige inflatie, betekent dit bod dat de gemeenteambtenaar met koopkrachtverlies zou worden geconfronteerd. Ook met inachtneming van de inzet van CNV Overheid, (een fikse loonsverbetering), voldoet het VNG-bod verre van de verwachting. Aangezien dit het eerste bod van werkgeverszijde is, gaan wij uiteraard de volgende keer (15 maart a.s.) weer met VNG in gesprek, en hopen we dat het loonbod van andere orde zal zijn.

Naast het loonbod hebben we uitgebreid gesproken over gezond en duurzaam werken en meer zekerheid voor iedereen. We willen duidelijke afspraken over het zogenaamde duurzame inzetbaarheidsbeleid (vitaliteitsbeleid). Dit beleid moet gericht zijn op alle fasen binnen de loopbaan van de medewerker.

Een belangrijk punt voor werkgever is de harmonisering van de verschillende verlofsregelingen. Hier hebben wij reeds in het verleden afspraken over gemaakt. Vanaf het eerste moment hebben de bonden wel als voorwaarde gesteld dat dit alleen mogelijk is als niemand erop achteruitgaat.

Omdat we wel het gevoel hebben dat de gesprekken in een goede sfeer zijn gevoerd, en zowel bonden als VNG een constructieve houding hebben, gaan we graag verder met het gesprek in de hoop dat we nader tot elkaar komen.