08-10-2020

Ook thuiswerkvergoeding bij Waterschappen

 foto: Raphaël Drent

Medewerkers van de Waterschappen krijgen een thuiswerkbudget en een thuiswerkvergoeding, geldend vanaf 1 april 2020. De afspraak wordt opgenomen in de cao Waterschappen die tot 2021 loopt.

De thuiswerkvergoeding bedraagt € 3,- netto per volledig thuis gewerkte werkdag. Het is een tegemoetkoming voor onder meer internet en energiekosten. Elke medewerker ontvangt daarvoor in 2020 een bedrag van € 250,- netto.

Er is daarnaast een budget van € 600,- per persoon beschikbaar voor de aanschaf van ergonomisch verantwoorde middelen, zodat ook thuiswerkplekken kunnen voldoen aan de Arbowet.

Prettig en verantwoord

Vakbondsbestuurder Arno van Voorden van CNV Overheid is tevreden. ‘Werkgevers zijn volgens de Arbowet verantwoordelijk voor gezonde en veilige werkplekken, ook thuis. Met deze vergoedingen kunnen mensen op een prettige manier aan het werk blijven.